Morska voda

Pregled

Pregled

Desalinizacija morske vode brzo postaje dodatni i potreban izvor pitke vode u mnogim delovima sveta, i Grundfos je tržišni lider koji pruža kompletna pumpna rešenja za desalinizaciju.

Grundfos može da obezbedi postrojenja za reverznu osmozu preko jednostepenih ili dvostepenih sistema pumpi koje si izrađene od nerđajućeg čelika visoke klase korozije i sistemima za obnavljanje energije sa turbinama pumpe na ispustu. Takva konstrukcija može da rezultira uštedama na održavanju, popravci, potrošnji struje i hemikalijama na uređajima za destilaciju.

Morska voda se najbolje prerađuje na izvoru kako bi se obezbedio najlakši ispust i minimizovao stepen rizika od korozije. U zavisnosti od zahteva protoka i sadržaja soli, usisavanje morske vode može da bude stotinama metara dalje od mora, dok usisavanje morske vode na obali može da bude u bunarima na plaži koji su otporni na koroziju ili filtracija na obali.

Grundfos može da obezbedi pumpe i za suve i potopljene instalacije. Posebno, Grundfos SPRE pumpe su posebno dizajnirane da izdrže koroziju, posebno tamo gde voda ima visoku koncentraciju ugljovodonika i mnogih kemikalija.

Potpuno automatizovani sistemi za dezinfekciju koje je razvio Grundfos nude lako rešenje za metode dezinfekcije zasnovane na hloru. Grundfos može da preporuči i isporuči mogućnosti dezinfekcije koristeći komponente hlora kao što je gasoviti hlor (Cl2), sodijum hipohlorid (NaOCl) i hlor dioksid (ClO2). Automatizovan proces zahteva veoma malo održavanja, omogućava veliku efikasnost, i umanjuje troškove rada.

Integracijom pogona promjenjive brzine i komponenata zaštite motora, Grundfos može ponuditi kompletne sisteme koji su unapred projektovani da rade zajedno. Grundfos CUE frekventni regulator predstavlja jedan od najopsežnijih i svestranih raspona eksternih pogona sa promenjivom brzinom za aplikacije pumpi koje su trenutno na tržištu. Zajedno sa praktičnom MP 204 zaštitom motora, omogućavamo 24-očasovno prećenje i regulaciju svih vitalnih parametara, kao što su rad na suvo ili preopterećenje, kako bi se obezbedila radna stabilnost.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja mogućnosti pumpe. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Preuzimanje

Preuzimanje


SP Referentni Alat

SP Referentni Alat

Inženjerski priručnik za optimalnu SP instalaciju.


wu profil brošura

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs