Sedimentacija

Pregled

Pregled

Sedimentacija je fizički proces prerade vode koji se svodi na taloženje čestica u vodi pod uticajem gravitacije. Jedan od uslova za pravilnu sedimentaciju je održavanje nežnog rukovanja tečnošću sa pumpnim sistemom koji je dizajniran za izbegavanje kontakta između taloga i vitalnih delova pumpe, smanjujući trošenje i trganje.

Grundfos može isporučiti pumpne sisteme koji odgovaraju tim zahtevima, a osim toga ima niz dezinfekcionih rešenja koja dovode do povećavanja brzine smirivanja lebdećeg materijala i pomažu u podizanju kvaliteta vode.

Održavati nežan i regulisani protok u sedimentacijskim rezervoarima i prenos vode do i iz rezervoara stavlja mnoge zahteve na pumpno rešenje. Grundfos program pumpnih sistema od velikih sa podeljenim kućištima do pumpi sa mešovitim protokom, gde je veći fokus na kretanju vode nego na dodatom pritisku do naših veoma uspešnih vertikalnih višestepenih pumpi (CR) – pokriva sve zahteve performasi koje su između.

Grundfos može da obezbedi ceo sistem dozirnih pumpi za velike i male zapremine koji su bazirani na različitim tehnologijama flokulacije, dezinfekcije i pH podešavanja. Osim toga, Grundfos ima širok asortiman električne i elektrohemijske dodatne opreme koja nudi potpunu kontrolu vašeg procesa doziranja i dezinfekcije i može lako da bude ugrađena u vaš sistem.

Poboljšanje kvaliteta vode uz pomoć efikasnog, ekonomičnog sistema za pripremu suvog materijala se sve više koristi za preradu vode. Grundfos može da obezbedi PLC-regulisane, potpuno automatizovane sisteme koji omogućavaju pripremu i pravilno doziranje organskih koagulanata ili poli-elektrolita.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


Pumpe u Tretmanu Voda

Pumpe u Tretmanu Voda

Prerada vode sa pumpom kao centralnim elementom.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs