Prskalice

Pregled

Pregled

Sistemi stalnih setova prskalica veoma su delotvorni za pokrivanje velikih oblasti. Korišćenjem pumpi promenjive brzine i senzora pritiska automatski podešavate performase pumpe tako da se poklapaju sa zahtevima višestrukuh prskalica. To obezbeđuje veću ujednačenost irigacije i umajnuje energetske troškove. Regulator pumpe nudi dodatnu prednost u zaštiti pumpe od rada na suvo i prekida u napajanju strujom, pa tako i produžava životni vek pumpe.

Kao što mraz ne oprašta tako i uzgajivači moraju da se oslone na efektivne sisteme zaštite od mraza koja počinje čim dođe do pada temperature. Da bi to postigli kao i potrebanu zaštitu od leda, naši pumpni sistemi zajedno sa pravim glavama prskalica mogu da budu određujući fakotor.

Iz naše perspektive principi za obezbeđivanje toga su isti kao i kod bilo kod drugog sistema za navodnjavanje i irigaciju. Isporučivanjem vode na pravom i tačnom pritisku, naši pumpni sistemi isporučuju ujednačene oblake pare koji će pokriti i zaštiti svaki deo useva.

Temperaturni senzori, prenos podataka i automatizacije lako se integrišu radi pouzdanog rada pumpe. I alrm će biti poslat direktno poljoprivredniku ako nešto nije kako treba.

Kontakt
Prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs