Parni kotlovi

Pregled

Pregled

Parni kotlovi

Jedinstvene Grundfos napojne pumpe za parne kotlove nude nenadmašnu efikasnost u raznim industrijskim procesima. Svaka višestepena pumpa sposobna je da napuni kotao između 0.5 i 180 m3 vode po satu, a zapremina se lako povećava dodavanjem više pumpi.

Dizajnirane kako bi izdržale visok pritisak, visoke temperature medijuma i okoline i značajan broj pokretanja i zaustavljanja u kotlovima, pumpe su optimizirane u svakom aspektu - čak su u stanju efikasno kontrolisati loše uslove ulaza. Pumpe se mogu isporučiti sa vazdušno hlađenim vrhom koji štiti zaptivku vratila od bilo kakve štete uzrokovane visokim temperaturama.

Važne napomene

  • Mnogi državni propisi omogućavaju smanjenje dimenzije pumpi ako je pumpa sa regulisanom brzinom.
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs