Površinska voda u poljoprivredi

Pregled

Pregled

Kada vode potiče iz kanala ili bazena za skladištenje, dizanje i padanje nivoa vode koji mogu da se pojave, suštinski menjaju specifikacije pumpnih sistema, zato što te varijacije menjaju napor. Pumpa sa jednom brzinom je dimenzionisana da podiže sa najnižeg nivoa vode će trošiti energiju kada je nivo visok. Pumpa promenjive brzine je sa druge strane u mogućnosti da podesi brzinu da bi kompenzovala promene nivoa vode za opštu dobrobit produktivnosti na farmi.

Uz Grundfos asistenciju, poljoprivrednici će dobiti sistem koji može da balansira sa promenama nivoa vode i zahtevima da se zaštite od rada na suvo, kavitacije i kvara motora.

Povezani proizvodi
Kontakt
Prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs