Podzemno odvodnjavanje/drenaža

Pregled

Pregled

Podzemno odvodnjavanje i drenaža je neophodno da bi se omogućilo da se rad rudnika nastavi neometano. Odvodnjavanje izsa stena u rudarskim oknima, kamenolomima ili oknima sa peskom obično sadrže abrazive kao što je pesak, delići gline, delići stena i druge potencijalno opasne stvari, a pH vrenost je obično vrlo niska. Grundfos pumpe za odvodnjavanje su dizajnirane da rade u najtežim okruženjima i mogu da se nađu u primeni u rudnicima i offshore industrijama širom sveta.

Postojana konstrukcija od visoko kvalitetnog materijala kao što je hromiran čelik i silicijum karbid znači da je asortiman Grundfos AP pumpi za odvodnjavanje idealan za okna, za privremenu i stalnu instalaciju i nudi performanse pumpe pod velikim pritiskom na koju ne utiče pesak, malo kamenje i drugi abrazivi. Postojana konstrukcija od livenog gvožđa i uzak dizajn karakterišu Grundfos DWK asortiman pumpi za odvodnjavanje i one mogu da pumpaju sitno kamenje na velikim protocima za razliku od Grundfos AP asortimana.

Grundfos SE/SEV serija pumpi je specijalno dizajnirana za dugotrajnu upotrebu sa velikim protocima i može da se instalira suvo ili potopljeno. Materijal višeg stepena u anti-korozivnoj verziji takođe je dostupan za rad u teškim uslovima.

Pravilan izbor materijala je najvažniji metod prevencije od korozije, obezbeđujući na taj način dugovečnost pumpnih sistema. Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Osim toga, Grundfos kroji ugovore o puštanju u rad i ugovore o servisiranju prema vašim zahtevima, i takođe se mogu dogovoriti kompleti rezervnih delova i preporučeni rezervni delovi na licu mesta.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs