Obrada otpadne vode

Pregled

Pregled

Za primenu u rudnicima, prerada otapdne vode je proces u kome se uklanjaju zagađenja iz vode ispuštene iz rudnika i obrade rude kao i iz kuća i površinskog oticanja. Prerada vode se obično svodi na mehaničku, biološku i hemijsku preradu kojom se uklanjaju ta zagađenja.

Grundfos može da isporuči kompletan program za transport, rad i čišćenje uskladištene otpadne vode i mulja, kao i za mehaničke, biološke i hemijske procese otpadne vode. Osim toga, po porudžbini su dostupna celokupna rešenja praćenja, regulacije i daljinskog upravljanja.

Proces prerade otpadne vode varira od jednostvnih rezervoara, koji se oslanjaju samo na sedimantaciju do rafiniranih procesa obrade sa biološkim procesima kakve danas poznajemo. Obrada procesne vode da bi se ponovo ušlo u proces ceđenja, na primer, veoma je važna aktivnost, kojom se bitno umanjuje potreba za snebdevanjem sirovom vodom.

Grundfos asortiman snažnih pumpi za otpadnu vodu dizajniran je za drenažu, otpade i kanalizaciju iz rudnika i obrade rude, kao i iz rudnika. Sa efikasnim jednokanalskim ili SuperVortex radnim kolima, asortiman Grundfos SE pumpi od materijala koji su otporni na koroziju omogućavaju slobodan prolaz velikih čestica i umanjuju rizik od zapušenja.

Grundfos mikseri i podstrekači protoka nude optimalno, ekonomično rešenje za mešanje u rezervoarima bilo koje veličine, stvarajući ogroman protok sa gotovo jednobraznom brzinom protoka i ograničenim rizikom od neupotrebivih zona. Ovi proizvodi nude robustan dizajn sa materijalima otpornim na koroziju, jednostavnan servis i održavanje, i neometan rad u teškim uvslovima.

Naši kompletni sistemi dozirnih pumpi su za velike ili male zapremine i zasnovane su na različitim tehnologijama, Grundfos može da snebdeva i sa elektronskom i elektrohemijskom dodatnom opremom za potpunu kontrolu kao i sa PLC-regulatorima, potpuno automatizovanim sistemima za pripremu suve materije i pouzdano doziranje.

Pravilan izbor materijala je najvažniji metod prevencije od korozije, obezbeđujući na taj način dugovečnost pumpnih sistema. Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Osim toga, Grundfos kroji ugovore o puštanju u rad i ugovore o servisiranju prema vašim zahtevima, i takođe se mogu dogovoriti kompleti rezervnih delova i preporučeni rezervni delovi na licu mesta.

Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs