Otpadna voda

Pregled

Pregled

Otpadna voda

Grundfos program pumpi za otpadne vode pažljivo je dizajniran da pokrije praktično svaki tip otpadne vode koji može da se zamisli. Pumpe i pumpni sistemi, koji mogu da se instaliraju suvo ili mokro, uspešno rade sa vlaknima, metalnim opiljcima, organskim delovima i česticama. Program uključuje rešenja za:

  • Kanalizaciju
  • Drenažu
  • Fekalnu vodu
  • Distribucija otpadne vode

Pumpe su dostupne u različitim varijantama od kovanog gvožđa i nerđajućeg čelika. Koji je materijal prikladniji zavisi od prirode otpadne vode - i od sredine u kojoj pumpa radi. U aplikacijama gde se često nailazi na metalne opiljke ili slične metalne komadiće, pumpe mogu da imaju i sekače.

Grundfos stručnjaci za namenski program su uvek pri ruci ako želite imati koristi od njihovog znanja o pumpama i pumpnim sistemima za otpadnu vodu. Ili bilo koja druga namenska aplikacija.

Važne napomene

  • Grundfos nudi ATEX-odobrene motore i pumpe za eksplozivne sredine.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs