Centar kontrole vode

Pregled

Pregled

Pumpna rešenja su deo složenih sistema u kojem sve treba uzajamno delovati efikasno, osiguravajući nesmetan i kontinuiran rad. Grundfos je razvio program namenskih komunikacionih modula i regulatora koji pokrivaju svaku mogućnost, od senzora preko BUS jedinica za daljinsko upravljanje pa do softvera urađenih po porudžbini. Grundfos rešenja mogu da komuniciraju sa 95% komunikacionih standarda koji su dostupni na tržištu.

Dedicated Controls lako reguliše funkcionalnosti tipičnih i specijalnih pumpi kao što su optimizacija energije i nude jednostavnu upotrebu SCADA interfejsa. Softverski alati omogućavaju da se tehnički podaci sačuvaju za sledeću pumpnu stanicu, nudeći tako brže puštanje u rad sa umanjenim rizikom. Da bi se omogućila komunikacija sa centralnim SCADA sistemom ili nadzorni regulatorom, Grundfos sistemi za praćenje i kontrolu imaju i plug-and-play komunikacioni interfejs.

Vodeni sistemi uključuju velike fluktuacije pri postizanju performansi. Grundfos serije regulatora nivoa nudi veoma pouzdano praćenje i kontrolu do šest pumpi, i mogu da raditi zajedno sa zaštitom motora i frekventnim regulatorima. Širok program dodatne opreme senzora - kao što su senzori nivoa, protoka i temperature - omogućavaju da imate podatke neophodne za vaš sistem regulacije pumpi. Grundfos stručnjaci za praćenje i regulaciju mogu da doprinesu pronalaženju pravog rešenja koji se zasniva na vašim ciljevima za dato podešavanje.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


Pumpe u Tretmanu Voda

Pumpe u Tretmanu Voda

Prerada vode sa pumpom kao centralnim elementom.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs