Rezervoari vode

Pregled

Pregled

Akumulacija sirove vode jednostavno ne drži vodu dok nije potrebna. To je prvi deo procesa prerade vode. Vreme zadržavanja - vreme u kome se ona drži u rezervoaru - je smišljeno da bude vreme taloženja čestica i mulja, kao i vreme za prirodnu biološku preradu uz pomoć algi, bakterija i zooplanktona koji prirodno žive u vodi.

Grundfos može da obezbedi sve delove koji su potrebni za rad sa rezervoarom vode, gde je potrebno održati da se voda kreće i da bude oksidirana preko miksera i podstrekača protoka, sa pažljivom kontrolom i podešavanjem kvaliteta vode uz pomoć dozirnih sistema.

Promenljivi uslovi opterećenja zahtevaju pumpu koja može da radi sa velikim protocima na malim naporima. Grundfos AFG podstrekači protoka nude optimalno, ekonomično rešenje za mešanje u velikim rezervoarima, stvarajući ogroman protok sa gotovo jednobraznom brzinom protoka i ograničenim rizikom od neupotrebivih zona. Tamo gde dizajn rezervoara ne dozvoljava upotrebu podstrekača protoka, Grundfos AMD i AMG mikseri nude robusni dizajn od materijala koji su otporni na koroziju, lako se servisiraju i održavaju i rade bez problema u zahtevnim sredinama.

Jedinjenja hlora su tradicionalno najčešće korišćena metoda za hemijsku dezinfekciju. Grundfos može da preporuči i isporuči mogućnosti dezinfekcije koristeći komponente hlora kao što je gasoviti hlor (Cl2), sodijum hipohlorid (NaOCl) i hlor dioksid (ClO2).

Grundfos može da isporuči kompletan sistem dozirnih pumpi za velike i male zapremine koji su bazirani na različitim tehnologijama flokulacije, dezinfekcije i pH podešavanja. Osim toga, Grundfos ima širok raspon električne i elektrohemijske dodatne opreme koja nudi potpunu kontrolu vašeg procesa doziranja i dezinfekcije i može lako da bude ugrađena u vaš sistem.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


Pumpe u Tretmanu Voda

Pumpe u Tretmanu Voda

Prerada vode sa pumpom kao centralnim elementom.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs