Obrada voda

Pregled

Pregled

Grundfos ima mnogo godina iskustva u vodosnabdevanju i preradi vode. Obrada vode opisuje procese koji se koriste za stvaranje vode koja je prihvatljivija željenoj krajnjoj upotrebi i za rudarske operacije i obrade minerala, Grundfos može isporučiti kompletna rešenja za obradu vode prilagođena primeni, od jednostavnog filtriranja procesne vode do strogih standarda kvalitete za opskrbu vodom rudnika.

Grundfos može da obezbedi mogućnost separacije čvrstih čestica koristeći mehaničke tretmane kao što su taloženje i filtriranje i mogućnost doziranja za hemijske tretmane kao što su dezinfekcija i koagulacija, i ne-hemijski tretmani kao što je UV tretman.

Grundfos sistemi pumpi imaju raspon od potopljenih do end-suction pumpi kao i veoma efikasne vertikalne višestepene centrifugalne pumpe (CR). Naši kompletni sistemi dozirnih pumpi su za velike ili male zapremine i zasnovane su na različitim tehnologijama, Grundfos može da snebdeva i sa elektronskom i elektrohemijskom dodatnom opremom za potpunu kontrolu kao i sa PLC-regulatorima, potpuno automatizovanim sistemima za pripremu suve materije i pouzdano doziranje.

Pravilan izbor materijala je najvažniji metod prevencije od korozije, obezbeđujući na taj način dugovečnost pumpnih sistema. Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Osim toga, Grundfos kroji ugovore o puštanju u rad i ugovore o servisiranju prema vašim zahtevima, i takođe se mogu dogovoriti kompleti rezervnih delova i preporučeni rezervni delovi na licu mesta.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs