Obrada voda

Pregled

Pregled

Obrada voda

Prerada vode ima mnogo oblika i formi - i Grundfos može stručno da pokrije sve širokim programom namenskih pumpi. Bilo da treba da preradite agresivnu tečnost kao što je morska voda ili da vodu učinite ultra čistom (WFI), mi ćemo vam ponuditi veoma pouzdana rešenja koja čak mogu da imaju uticaj i na finansije jer vam omogućavaju pouzdanu ponovnu upotrebu vode.

Grundfos pumpe za preradu vode nude sledeće metode za preradu vode:

  • Filtracija
  • Razmena iona
  • Membrana
  • Elektro-dejonizacija (EDI)
  • Isparavanje (genarator sveže vode)
  • Hemijsko doziranje
  • Ponovna upotreba vode

Sve pumpe za preradu vode mogu da se kombinuju da dozirnim pumpama, nudeći veoma precizno doziranje aditiva pre ili tokom procesa prerade.

Šta Grundfos pumpe izdvaja u procesu prerade vode je njihova sopsobnost da rade bez greške, čak i kada su stalno izložene agresivnim medijima ili zahtevnim sredinama. U procesima obrnute osmose gde je na višestepenu pumpu postavljena membrana za filtriranje optimizovana je da radi na veoma visokom pritisku (60 bar)- i dostupna je i u titanijumskoj verziji koja je otporna na morsku vodu. Na nižem pritisku, membranska filtracija je pogodna za preradu ultra čiste vode za farmaceutku proizvodnju, LCD proizvodnju i polupropustljivu elektroniku. Prerada vode za piće se radi uz pomoć hlorid dioksida da bi se uspešno izbegla opasna bakterija lagionella.

Sve pumpe mogu da imaju merne i sisteme kontole koji precizno mere i kontrolišu hemijske karakterisitike vode i obrađuju tehničke parametre.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs