Distribucija vode u poljoprivredi

Pregled

Pregled

Distribucija vode znači dostavljanje vode do useva pomoću različitih tehnika, kao što su pivoti, navodnjavanje prskalicama ili primene kapanja/mikro raspršivanja.

Održavanje pravog pritiska i protoka u cevima i na prskalici znači više vode po kWh i uštede energije, koja je jedna od najvećih troškovnih stavki u poljoprivredi. Regulacija pumpe takođe štiti pouzdan protok vode štiteći pumpu od rada na suvo, kvara motora ili nepravilnosti u napajanju električnom energijom.

Posvećen modernom poljoprivrednom navodnjavanju

Grundfos može da isporuči pumpna rešenja za navodnjavanje koja smanjuju troškove energije, čuvaju vodene resurse i održavaju produktivnost na vrhuncu. Naša znanja i tehnologija u pumpnoj industriji osiguravaju ujednačenu pokrivenost uprkos promenjivim uslovima. Grundfos nudi najširu liniju pumnih sistema za navodnjavanje. Naši pumpni sistemi su efikasni, pouzdani i dizajnirani za besprekoran rad sa modernim poljoprivrednim aplikacijama.

Bez obzira koliko je velika ili mala aplikacija, Grundfos može da isporuči potreban pritisak i protok za moderno poljoprivredno navodnjavanje. Pumpe promjenjive brzine i jednostavno integrisani regulatori automatski reaguju na promene uslova i zahteva kako bi troškovi rada ostali niski. Svaka komponenta u sistemu je unapred projektovana da radi neprimetno sa sledećom.

Povezane primene
Kontakt
Prodaja

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs