Prerada vode u poljoprivredi

Pregled

Pregled

Jednom kada je izvor za navodnjavanje spreman, sledeći korak je prerada vode, ako je potrebna, a to može uključiti filtriranje ili dodavanje đubriva i hemikalija. Prerada vode pokriva procese koji se koriste da bi voda postala prihvatljivija za željenu krajnju upotrebu, u ovom slučaju poljoprivredno navodnjavanje.

Sa Grundfosom, dobijate kompletan asortiman pumpi, dozirnih, dezinfekcionih i mernih rešenja od jednog dobavljača.

Posvećen modernom poljoprivrednom navodnjavanju

Grundfos može da isporuči pumpna rešenja za navodnjavanje koja smanjuju troškove energije, čuvaju vodene resurse i održavaju produktivnost na vrhuncu. Naša znanja i tehnologija u pumpnoj industriji osiguravaju ujednačenu pokrivenost uprkos promenjivim uslovima. Grundfos nudi industrijski najširu liniju pumpnih sistema za navodnjavanje. Naši pumpni sistemi su efikasnii, ispitani na pouzdanost i dizajnirani za besprekoran rad sa modernim poljoprivrednim aplikacijama.

Bez obzira koliko je velika ili mala aplikacija, Grundfos može da isporuči potreban pritisak i protok za moderno poljoprivredno navodnjavanje. Pumpe promjenjive brzine i jednostavno integrisani regulatori automatski reaguju na promene uslova i zahteva kako bi troškovi rada ostali niski. Svaka komponenta u sistemu je unapred projektovana da radi neprimetno sa sledećom.

Povezane primene
Kontakt
Prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs