Rudarstvo

Pregled

Pregled

Grundfos nudi rudarskim kompanijama istinsko partnerstvo, sa organizacijskim uređenjem i stručnošću kako bi se zadovoljile sve vaše potrebe za pouzdanim pumpnim rešenjem za površinska, otvorena i podzemna iskopavanja. Grundfos pumpe su izrađene da traju - čak i pod najtežim uslovima rada.

Grundfos može snabdeti sve procese i faze u rudniku osim početnog transporta i pumpi za mulj. Pumpna rešenja iz Grundfosa dostupna su za sve procese u kojima će se pumpati tečnosti, čak i ako sadrže abrazive poput peska, čestica gline, ostatke bušenja, i druge potencijalno štetne objekte, i ako je pH vrlo nizak, ili ako je medijum agresivan, kao što su otopljene rude ili gde je medijum za svrhe čišćenja i održavanja.

Osim toga, Grundfos je svetski lider koji isporučuje pumpna rešenja za vodosnabdevanje, od unosa sirove vode, do prerade vode, transporta otpadnih voda i obrade, recikliranja i odlaganja. Garantujemo da će grad koji je izgrađen za Vaše radnike biti u potpunosti opremljen uslužnim pumpama sa svim sadržajima.

Sa Grundfosom kao partnerom, možemo uvek prilagoditi rešenje primeni. Nudimo veliku pouzdanost sa nivoima kontinuiranog rada koji obezbeđuju visok nivo sigurnosti za rad. Naša prilagođena pumpna rešenja vode računa o zahtevima za posebnom konstrukcijom koja radi sa agresivnim medijumima i koristiti senzore i zaštitu za pumpe i motore koji vam ukazuju na problem pre nego što nešto ne bude u redu.

Naši ugovori o servisiranju prepoznaju veće zahteve za održavanjem u rudarskim primenama. Partnerstvo sa Grundfosom se fokusira na više od pumpnog rešenja - mi se takođe fokusiramo na vaše poslovanje. Grundfos ostaje sa vama i vašim pumpnim rešenjem zbog trajanja, nudeći ugovore o puštanju u rad koji osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovore o servisiranju koji pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Grundfos - odgovorna kompanija

Od sebe zahtevamo da naše društveno i etičko ponašanje mora biti u skladu sa međunarodnim deklaracijama za ljudska prava i radna prava - što ćemo zahtevati i od naših dobavljača. Povrh toga podsticaćemo naše klijente da deluju na društveno i etički odgovoran način.

Preuzimanje

Preuzimanje


Grundfos pumpe u rudarstvu

Grundfos pumpe za rudarsku industriju

Relevantne pumpe u rudarskim procesima


Pumpe u rudarstvu metala

Pumpe za rudarstvo metala

Relevantne pumpe za rudarstvo metala


SP inženjerski priručnik

SP inženjerski priručnik

Referenca za potopljene pumpe


Priručnik pumpe

Priručnik pumpe

Dizajniranje efikasnih pumpnih sistema


Pumpe u preradi vode

Pumpe u preradi vode

Prerada vode sa pumpom kao centralnim elementom


Knjiga motora

Knjiga motora

Informacije o elektromotorima, načinima rada i namenama


zaptivka vratila

Priručnik mehaničke zaptivke vratila

Informacije o zaptivci vratila


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs