Prepumpavanje otpadnih voda

Pregled

Pregled

U poređenju sa sistemom za vodosnabdevanje koji distribuira vodu i osigurava dovoljan pritisak kod krajnjeg korisnika, transport otpadnih voda zahteva širok asortiman pumpi kako bi se otpadne vode kretale u okruženju u kom pritisak stalno varira. U zavisnosti od topografije i lokalnih regulativa, može biti potrebna kombinacija gravitacione kanalizacije i kanalizacionog sistema pod pritiskom.

Grundfos može da pokrije sve mogućnosti, od velikih, potpuno prilagođenih pumpnih stanica do kompletnih unapred izrađenih potopljenih pumpnih stanica; od velikih aksijalnih i pumpi mešovitog protoka koje mogu da se suoče sa velikim kretanjem ogromnih protoka površinske ili olujnih voda na niskom naporu, do kanalizacionih pumpi sa rezačem za sisteme pod pritiskom sa malim količinama vode i malih prepumpnih stanica za transport otpadne vode daleko od zgrada. Osim toga, Grundfos snabdeva i kompletnim rešenjima za regulaciju i nadzor.

Grundfos rešenja su dizajnirana posebno za pumpne instalacije i sve komponente su u potpunosti integrisane. Održivost transporta vode tokom vremena zahteva izdržljivo pumpno rešenje, koje obezbeđuje novčano efikasan rad i rad bez zastoja.

Iskustvo sa dizajniranjem projekta znači da Grundfos može osigurati rešenja za optimizaciju energije koja ne ugrožavaju pouzdanost, da je u stanju održavati vaše pumpe u radu ​tokom zamene ili projekata rekonstrukcije i ugrađuje minimizaciju rizika i održivost u rešenja. To se radi, na primer, simulacijama Computational Fluid Dynamics (CFD) u fazi projektovanja, analizama troškova životnog veka celog pumpnog sistema i revizijama pumpe zbog optimizacije energije.

Grundfos ima decenije iskustva u razvoju regulatora i sistema praćenja za pumpna rešenja, takođe i sopstvenu proizvodnju motora za pumpe za sve vrste tečnosti i sve zahteve protoka. Ovo obezbeđuje savršenu usklađenost sa hidraulikom, motorima, elektronikom i svim drugim mehaničkim delovima koji čine sveobuhvatno pumpno rešenje, omogućavajući najbolju moguću efikasnost.

Visoko efikasni motori razvijeni od Grundfosa kombinovani sa namenskim pogonima promenjive brzine ispunjavaju, u nekim slučajevima i prelaze, zahteve koje postavlja zakonodavstvo za efikasnost motora širom svijeta. Ako znate da je u proseku 85% normalnih pumpnih sistema Life Cycle Cost (LCC) energetski neisplativo, prebacivanjem na motore visoko efikasne tehnologije može da znači redukciju i do 50% kao i umanjen uticaj na okolinu.

Sistemi kontrole i praćenja mogu da uvećaju i efikasnost i pouzdanost. Grundfos isporučuje eksterne pogone promenjive brzine (Grundfos CUE), Dedicated Controls i nadzor putem interneta (Grundfos Remote Management) koji su u potpunosti integrisani u pumpni sistem. Dedicated Controls omogućavaju jednostavnu regulaciju tipičnih i posebnih funkcija pumpe kao što je optimizacija energije i anti-blokiranje sa SCADA interfejsom jednostavnim za korišćenje. Grundfos sistemi za praćenje i kontrolu uključuju plug-and-play komunikacioni interfejs koji radi sa 95% komunikacionih standarda koji su dostupni na tržištu.

Povezane primene
Preuzimanje

Preuzimanje


Kanalizaciono pumpanje

Kanalizaciono pumpanje

Sažete informacije i teorija za optimizaciju infrastrukture.


Rezervoari za vodu od oluje

Dizajn rezervoara za vodu od oluje

Grundfos priručnik "Dizajn rezervoara za vodu od oluje – Preporuke i postavljanje" pokriva svaki aspekt dizajna rezervoara za vodu od oluje od dimenzionisanja do instalacije.


grundfos water utility profil

Idite korak u nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility profil brošura


Reference
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs