Tretman otpadnih voda

Pregled

Pregled

Prerada otpadnih voda je proces uklanjanja nečistoća iz vode koja se ispušta iz kućnih, industrijskih i poslovnih prostorija kao i površinskog odvoda. Prerada vode se obično svodi na mehaničku, biološku i hemijsku preradu kojom se uklanjaju ta zagađenja. Grundfos može da snabde celom linijom komponenata za potpuna mehanička, biološka i hemijska postrojenja za preradu otpadnih voda.

Proces obrade otpadnih voda varira od jednostavnih rezervoara, oslanjajući se isključivo na sedimentaciju, do rafiniranih procesa obrade sa naprednom biološkom obradom kakvu danas poznajemo. Prerada ima za cilj smanjenje zagađenja sadržanog u otpadnim vodama kao što su bakterije i virusi, komponente koje troše kiseonik, nutrienti, farmaceutski proizvodi, hemijske supstance i teški metali iz otpadnih voda pre nego što se ispuštaju u prijemne vode.

Grundfos ima decenije iskustva u razvoju regulatora i sistema praćenja za pumpna rešenja i proizvodnju sopstvenih motora za pumpe za sve vrste tečnosti i zahteve protoka. Ovo obezbeđuje savršenu usklađenost sa hidraulikom, motorima, elektronikom i svim drugim mehaničkim delovima koji čine obuhvatno pumpno rešenje, omogućavajući najbolju moguću efikasnost.

Sistemi kontrole i praćenja mogu da uvećaju i efikasnost i pouzdanost. Grundfos snabdeva eksterne pogone promjenjive brzine (Grundfos CUE) koji su unapred programirani za Grundfos paletu proizvoda, osiguravajući optimalan rad.

Visokoefikasni motori razvijeni od Grundfosa, sa ili bez integrisanog ili eksternog pogona promjenjive frekvencije, ispunjavaju i u nekim slučajevima prelaze zahteve koje postavlja zakonodavstvo za efikasnost motora širom sveta. S obzirom da je u proseku 85% troška veka trajanja (LCC) normalnog pumpnog sistema energetski trošak, prelazak na Grundfosove pumpe sa visokoefikasnom tehnologijom motora može značiti smanjenje LCC-a do 50% i smanjenje uticaja na okolinu.

Grundfos nudi široki asortiman opreme posebno dizajnirane za rukovanje i obradu otpadnim vodama. Održivost postrojenja za obradu kanalizacije zahteva izdržljivo rešenje, osiguravajući jeftin i nesmetan rad. Grundfos ostaje sa vama i vašim rešenjem zbog dugotrajnosti, nudeći ugovore o puštanju u rad koji osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovore o servisiranju koji pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova.

Dizajn

Simulacija za optimiziranje dizajna rezervoara

Simulacije protoka daju dizajnerima dokumentaciju koju će konfiguracija miksera/aktivatora protoka ispuniti specifikacije.

Simulacije protoka koristeći Izračunatu Dinamiku Fluida (CFD) daju dizajnerima priliku da uporede stvarne ishode konfiguracije miksera i aktivatora protoka pre nego što se završi sa dizajniranjem. Grundfos je sistemski pružao CFD simulacije protoka kao dokumentaciju od 2004.

CFD simulacije omogućavaju dizajnerima pronalazak optimalnog položaja i broja miksera kako bi:

  • Osigurali da čvrste supstance ostaju u suspenziji
  • Održali optimalnu brzinu u aerobnoj zoni
  • Osigurali što manje mrtvih zona
  • Sprečili povratni protok tokom aeracije

Da li je to vredno truda?
Kada postoji više od jednog miksera u rezervoaru, postoji opasnost da oni zapravo rade jedan protiv drugog. Efikasnost opada, i u nekim slučajevima izvođači instaliraju više miksera kako bi postigli željeni efekat. Ispravka lošeg dizajna može biti vrlo skupa.

CFD simulacije vizualizuju efekt koji će različite konfiguracije miksera imati na protok u datom rezervoaru. Upoređujući različite konfiguracije i položaje, moguće je pronaći ravnotežu između kapitalnih rashoda u smislu broja instaliranih miksera i operativnih rashoda u smislu efikasnosti mešanja/kWh.

Većina procesnih rezervoara se temelji na jedan od nekoliko tipičnih oblika, tako da je normalno relativno brzo i ekonomično primeniti CFD simulaciju na određeni projekt.

Molimo, kontaktirajte Grundfos sledeći put kada se uključite u projekt postrojenja za preradu otpadnih voda. CFD simulacija može uštedeti puno vremena i troškova.


Preuzimanje

Preuzimanje


Potopljene i suvo instalirane pumpe

Potopljene i suvo instalirane pumpe

Pumpe za agresivne sredine


kanalizaciona brošura

Pumpanje kanalizacije

Sažete informacije i teorija za optimizaciju infrastrukture.


Priručnik pumpe

Priručnik pumpe

Vodič za dimenzioniranje i optimizaciju pouzdanih pumpnih sistema.


Pumpe u preradi vode

Pumpe u Preradi Vode

Prerada vode sa pumpom kao centralnim elementom.


Knjiga motora

Knjiga motora

Informacije o elektromotorima, načinima rada i namenama.


Centrifugalna pumpa

Centrifugalna pumpa

Priručnik o hidraulici, dizajnu pumpe i osnovnim terminima vezanim za pumpu.


water utility profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Primeri
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs