Distribucija vode

Pregled

Pregled

Pouzdana, čista i sigurna distribucija vode za piće do kuća i komapnija očito je prvi prioritet bilo kog dobavljača vode. Međutim, curenje i prelivanje vodovodne kompanije može skuplje da košta od gubitka vode iz distributivnog sistema.

Kako se voda distribuira zavisi od topografije i lokalnih propisa, a za najbolje rezultate najčešće se koristi kombinacijaa sistema gravitacionih cevi i cevi pod pritiskom. Grundfos može da isporučiti pumpe i regulatore za ceo sistem distribucije vode, uključujući glavne i lokalne pumpne stanice, osiguravajući pouzdano upravljanje zonama pod pritiskom u celom cevovodu.

Grundfos pomaže u smanjenju troškova i ograničava gubitak vode u sistemu distribucije efikasnom regulacijom pritiska. To se radi kompenzovanjem viška pritiska u sistemu cevi i smanjenjem vodenog udara koji izaziva nove rupe.

Grundfos Demand Driven Distribution je rešenje sa više pumpi koje radi na principu proporcionalnog pritiska, gde je sistem dizajniran za obezbeđivanje tačno potrebnog protoka na potrebnom pritisku, sa brojem pumpi koje rade na najboljoj tački efikasnosti umesto jedne velike pumpe. Grundfos Control MPC obezbeđuje regulaciju proporcionalnog pritiska, postepeno podizanje i spuštanje, kaskadni rad do šest pumpi i nadzor i regulaciju sa jasnim tekstualnim porukama. Grundfos Control MPC radi sa svim vrstama pumpi, nudeći znatne ekonomske koristi od uštede energije i smanjenja gubitaka pri curenju.

Održivost sistema distribucije vode iz izvora tokom vremena zahteva izdržljivo pumpno rešenje, koje obezbeđuje novčano efikasan rad i rad bez zastoja. Grundfos ima decenije iskustva u razvoju regulatora i sistema praćenja za pumpna rešenja, takođe i sopstvenu proizvodnju motora za pumpe za sve vrste tečnosti i sve zahteve protoka. Ovo obezbeđuje savršenu usklađenost sa hidraulikom, motorima, elektronikom i svim drugim mehaničkim delovima koji čine sveobuhvatno pumpno rešenje, omogućavajući najbolju moguću efikasnost.

Visoko efikasni Grundfos motori, sa ili bez integrisanog ili eksternog pogona promenljive frekvencije, ispunjavaju, a u nekim slučajevima i prelaze, zahteve koje postavlja zakonodavstvo za efikasnost motora širom sveta. Ako znate da je u proseku 85% normalnih pumpnih sistema Life Cycle Cost (LCC) energetski neisplativo, prebacivanjem na motore visoko efikasne tehnologije može da znači redukciju i do 50% kao i umanjen uticaj na okolinu.

Sistemi kontrole i praćenja mogu da uvećaju i efikasnost i pouzdanost. Grundfos isporučuje eksterne pogone promenjive brzine (Grundfos CUE), Dedicated Controls i nadzor putem interneta (Grundfos Remote Management) koji su u potpunosti integrisani u pumpni sistem. Dedicated Controls omogućava jednostavno regulisanje funkcionalnosti pumpe preko SCADA interfejsa, veoma jednostavnim za korišćenje. Grundfos sistemi nadzora i regulacije uključuju plug-and-play komunikacijski interfejs koji komunicira sa 95% komunikacionih standarda dostupnih na tržištu.

Grundfos rešenja su dizajnirana posebno za pumpne instalacije i sve komponente su u potpunosti integrisane. Analize troškova veka trajanja pokazale su kako ovaj naizgled složen i skup proces rezultira konkretnom materijalnom koristi za vlasnike. Grundfos ostaje sa vama i vašim pumpnim rešenjem zbog trajanja, nudeći ugovore o puštanju u rad koji osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovore o servisiranju koji pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezane primene
Upravljanje pritiskom

Demand Driven Distribution

Vodovodne kompanije i dalje ulažu značajna sredstva u rešavanje pitanja koja se odnose na izgubljenu vodu (NRW). NRW je voda koja je proizvedena i "izgubljena" pre nego što je došla do kupca, a time i gubitak novaca za vodovodne kompanije. Međunarodno udruženje za vodu (IWA) razvilo je detaljnu metodologiju za procenu različitih komponenti NRW, identifikujući sledeće komponente: nefakturisana dopuštena potrošnja, očigledni gubici kao što je krađa vode i netačna merenja i stvarni gubici.

Grundfos je posebno dobro postavljen za smanjenje i regulaciju stvarnih gubitaka uzrokovanih curenjem iz rupa u mreži. Grundfos može da pomogne na dva načina - znatnim smanjivanjem viška pritiska u sistemima cevi i smanjivanjem rizika od vodenog udara koji uzrokuje nove rupe. Rešenje u oba slučaja je Grundfos Control MPC.

Važno je umanjiti gubitke od curenja

Smanjivanje curenja i prelivanja zahteva inicijative kao što su povećanje brzine otkrivanja curenja, optimizovanje upravljanja sredstvima i, ne manje važno, stvaranjem strategije upravljanja pritiskom. Upravljanje pritiskom je sada dobro prepoznato kao ključni faktor za efikasno upravljanje curenjem.

Suština tipične strategije je smanjivanje gubitaka postojećih curenja i smanjivanje rizika od novih curenja. Od metoda dostupnih za upravljanje pritiskom (smanjivanje pritiska, ublažavanje talasa i regulacija nivoa), najčešći je smanjivanje pritiska sa nekoliko dostupnih pristupa. Grundfos je razvio sisteme za podršku sistemima za upravljanje pritiskom i oni su integrisani u naša pumpna rešenja.

Višak pritiska i vodeni udar su glavni krivci

Višak pritska u sistemu koji se javlja u situacijama slabog protoka je glavni krivac za povećanje gubitaka kroz postojeća curenja. Funkcija proporcionalnog pritiska ugrađena u Grundfos Control MPC je jedinstveni alat za uklanjanje ovog viška. Regulator nadzire stanje sistema, otkriva rast pritiska u sistemu i u skladu s tim prilagođava zadatu vrednost. Za potrošača nema promene pritiska u slavini, ali curenje je značajno umanjeno.

Najpoznatiji u Grundfosu, Hydro MPC uređaj za povišenje pritiska pomoću vertikalne višestepene centrifugalne pumpe (CR), Grundfos Control MPC se takođe koristi sa sistemima (osim sa CR pumpama).

Važan faktor koji doprinosi nastajanju novih curenja je vodeni udar. Izazvan naglim promenama momenta u sistemu cevi, ova se pojava može smanjiti ili ukloniti smanjenjem brzine tečnosti, postupnim podizanjem/spuštanjem ili smanjenjem veličine pumpe, na primer. Softverski paketi za analizu postoje danas; razlikuju se po složenosti, u zavisnosti od oblika procesa.

Jedan primer je da se nagle promene momenta koje uzrokuje vodeni udar mogu izbeći postupnim podizanjem i spuštanjem. To je standardna unapred programirana funkcija u Grundfos Control MPC.

Regulacija NRW i optimizacija pumpnog sistema

Curenje i prelivanje može biti mnogo skuplje za vodovodne komapnije nego gubici vode iz distributivnog sistema. Grundfosova stručnost je uvek na raspolaganju za zaštitu kupaca pumpnih sistema od destruktivnih efekata vodenog udara i viška pritiska.

Analizom stanja sistema i uzoraka potrošnje, Grundfos stručnjaci procenjuju opcije za svaku distribucijsku mrežu. Naše preporuke stoje protiv ekonomskog nivoa curenja i raspoloživih sredstava za održavanje održive strategije upravljanja pritiskom.

Na primer, velika pumpa ima veliki efekat vodenog udara; to je faktor inercije pumpe. Manje pumpe smanjuju rizik od vodenog udara i uključuju ​​manju kapitalnu investiciju i operativne troškove i smanjuju potrošnju energije i gubitke od curenja.

Regulacija proporcionalnim pritiskom je jedinstvena Grundfosu

Regulacija proporcionalnim pritiskom automatski optimizuje potrošnju energije i smanjuje gubitak vode i to je jedinstveno Grundfos rešenje. U Control MPC, regulacija proporcionalnim pritskom kompenzuje višak pritiska u sistemu automatskim prilagođavanjem zadate vrednosti na stvarni protok. U situacijama sa visokim protokom, gubitak pritiska u sistemu cevovoda relativno je visok. Ako je pad pritiska u sistemu cevi 1 bar, izlazni pritisak sistema mora biti postavljen na 6 bara kako bi se isporučio pritisak sistema od 5 bara.

U situaciji niskog protoka, gubitak pritiska u sistemu cevi može biti samo 0.2 bara. To će povećati pritisak u sistemu na 5.8 bara, ako je zadata vrednost fiksirana na 6 bara. Višak od 0.8 bara predstavlja višak potrošnje energije i naprezanje cevovoda.

Kako bi se nadoknadio taj višak pritiska sistema, funkcija proporcionalnog pritiska automatski smanjuje ispusni pritisak na 5.2 bara, značajno smanjujući potrošnju energije i izgubljenu vodu.

Preuzimanje

Preuzimanje


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Pouzdana i ekonomična distribucija vode.


Priručnik pumpe

Priručnik pumpe

Vodič za dimenzionisanje i optimizaciju pouzdanih pumpnih sistema.


DDD

Demand Driven Distribution referenca

Grundfos Demand Driven Distribution pruža znatna smanjenja gubitaka curenja i troškova energije.


profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs