Manji BIM fajlovi sa osnovnim podacima

Grundfos BIM fajlovi - bolji skup podataka

Kreiranje manjih, vremenski efikasnijih radnih fajlova

Izazov za Vas:

BIM je dragoceno sredstvo za upravljanje svakim korakom u životnom ciklusu zgrade. Obezbeđuje stvarnu simulaciju svih poslova vezanih za projektovanje, izgradnju, izvršenje i funkcionisanje. Ali BIM fajlovi su često zasnovani na 3D crtežima razvoja proizvoda tj. pumpe. To dovodi do kreiranja fajlova sa detaljnim informacijama o izgledu pumpe, koji su od male vrednosti za praktičnog BIM korisnika.

Naše rešenje:

Da bi osigurao da radni proces ne trpi dramatično smanjenje brzine Grundfos je svesno započeo sa kreiranjem BIM fajlova od nule tako da sadrže podatke relevantne za korisnike. Grundfos BIM fajlovi su koncept sa osnovnim podacima koji može se koristi u formi koja u najvećoj meri odgovara Vašim potrebama i željama. U model je uključen pristup svim relevantnim servisnim i informacijama za održavanje, čime je obezbeđena velika brzinu rada i preciznost u operativnim i geometrijskim podacima.


Pristupite svim prednostima

Da li ste zainteresovani da saznate više? Pridružite se Grundfos E-akademiji kako biste imali pristup video prezentacijama i ostalim alatkama spremnim za preuzimanje koji će Vam pomoći da koriste BIM tehnologiju i mnoge druge prednosti rada sa osnovim podacima, namenski izrađenim BIM fajlovima. Posetite besplatnu online platformu za obuku da biste imali uvid u BIM i mnoge druge teme.

Grundfos Srbija još nema Ecademy program, do tada pogledajte youtube linkove koji vam mogu pomoći.

BIM Video

Preuzmite BIM fajlove

Izaberite odgovarajući fajl

Grundfos BIM setovi podataka su izgrađeni kao katalozi i uključuju čitav niz standardnih varijanti. Ovo omogućava brzo prebacivanje između veličina proizvoda ako sistem zahteva promenu tokom faze projektovanja.

Približno, srednje i fino prikazivanje
Sve varijante uključuju kompletnu geometriju i podatke za povezivanje