Inteligentne pumpe eliminišu isključenje i zamrzavanje prilikom klimatizacije i hlađenja

Eliminišite neefikasnost sa vpf sistemima za hladnu vodu

Dizajniranje optimalnog sistema hladne vode

Izazov za Vas:

Dobro kontrolisanim rashladni sistemi su od ključnog značaja za održavanje dobre unutrašnje klime i niskih troškova rada. Sistemi Variajabilnog Primarnog Protoka (VPF) su svetski prvaci u postizanju tih uslova. Ali da bi se izbeglo zamrzavanje i isključenje čilera, mora se održavati minimalni protok kroz čiler a sistem mora imati kapacitete za brzo pražnjenje.Ovo se može postići sa preciznom sistemom kontrole, varijabilnim kapaciteom kompresora, pumpe i ventilatora, i kvalitetnim kontrolisanjem bypass linije.

Naše rešenje:

Zamenom klasičnog bypass ventil sa GrundfosTPE3 pumpom omogućava da se pojednostavi sistem održavanjem minimalnog protoka čilera. Pumpa je pod kontorlom u stalnom ΔP režimu, održavajući konstantan pritisak, a samim tim i protok, preko čilera, bez obzira na opterećenje sistema. Čim je protok kroz čiler bezbedno iznad minimalnog protoka, TPE3 pumpa će se sama zaustaviti. Ovaj pristup obezbeđuje da se performanse primare promenljive brzine pumpi mogu smanjiti nezavisno od ograničenja minimalnog protoka čilera.

Preuzmite Bele strane

U proseku, HVAC sistemi čine 30-40% potrošnje energije u poslovnoj zgradi. Vaše odluke tokom projektovanja mogu da smanje ovaj udeo.

TPE3: Poboljšanje sistema za hladnu vodu

Inteligentno rešenje: Varijabilni protok

VPF sa bypass ventilom

VPF sa bypass ventilom

Efikasnost sa dodatnim troškovima složenosti

VPF sistemi za hladnu vodu ostvarujui svoju impresivnu efikasnost i performanse prilagođavanjem hlađenja stvarnom opterećenju. Ali postoji rizik od formiranje leda u isparivaču prilikom prevelikog i prebrzog smanjenja protoka. Vrlo često rešenje je postaviti bypass ventil u uobičajeni red, usmeravajući višak toka nazad ka čileru kada zahtevi od rashladnih kalemova nisu dovoljno visoki da zadovolje minimalni protok. Rezultat je sistem gde promenljivi kapacitet kompresora, rashladni toranj ventilatora, pumpe i bypass linija zahtevaju preciznu kontrolu za sve komponente da bi radile zajedno.

VPF sa bypass pumpom

VPF sa bypass pumpom

Isplativ način da se održi optimalan protok kroz čiler

Grundfos rešenje sa bypass pumpom konstantnom regulacijom temperature omogućava da su performanse primarne pumpe potpuno nezavisne od ograničenja minimalnog protoka čilera. Time se izbegava višak protoka u sistemu, držeći operativne troškove na minimumu. Takođe, kompleksnost sistema je smanjena jer su potrebne komponente za ovo rešenje samo TPE3 pumpa i senzor za diferencijalni pritisak.

TPE3

TPE3

Prednosti

  • Prava temperatura vode je uvek zagarantovana
  • Temperatura može biti očitana i dokumentovana preko Grundfos Go
  • Projekat i specifikacija su jednostavniji jer se sve zasniva na temperaturi
  • Prigušni ventili za pumpu nisu potrebni
  • Smanjeni troškovi rada pumpe
Preuzmite aplikaciju za upotrebu
Grundfos Go