Kontrola temperature u sistemima kondenzacionih i konvencionalnih kotlova

Obezbediti optimalnu povratnu temperaturu u bilo kom projektu sistema kotla

Projektovanja optimalnog sistema kotla

Izazov za Vas:

Konvencionalni kotlovi mogu da rade samo ako temperatura povratne vode ne pada ispod temperature kondenzacije vlage u dimnim gasovima. Kondenzacija dimnih gasova može izazvati značajnu koroziju kotla dok previsoke temperaturne razlike dovode do termalnog šoka..

Kondenzacioni kotlovi, sa druge strane, moraju biti u stanju da postignu kondenzaciju izduvnih gasova na grejaču da bi efikasno radili. Ako je temperatura vode koja se vraća u kotao previsoka, moguća je mala kondenzacije ili njeno potpuno odsustvo.

Naše rešenje:

Konvencionalni kotlovi mogu koristiti TPE3 pumpu sa dodatnim temperaturnim senzorom umesto obične recirkulacione pumpe koja radi maksimalnom brzinom. Senzor meri temperaturu vode koja se vraća u kotao, i osigurava održavanje prave temperature u svakom trenutku. Ovo obezbeđuje optimalnu zaštitu kotla i smanjuje troškove rada.

Kondenzacioni kotlovi mogu koristiti prednosti FLOWLIMIT tehnologije koja postavlja maksimalni protok sistema u cilju održavanja prave povratne temperature i dozvoljava kondenzaciju. Ovo omogućava veću efikasnost rada korišćenjem latentnog toplotnog potencijala.

Preuzmite Bele strane

Moderne recirkulacione pumpe sa varijabilnim frekventnim regulatorima za konvencionalne kotlove mogu se kontrolisati i konfigurisati na mnogo različitih načina. Pronađite inteligentno rešenje ovde.

Funkcija i dimenzionisanje zaštite hladnog kraja kotla

Izaberite inteligentno rešenje

Konvencionalni kotao:

Konvencionalni kotao

Povratak vode visoke temperature obezbeđuje siguran rad. Ali ako je previsoka efikasnost može da bude ugrožena.

Recirkulacija kod konvencionalnih kotlova održava temperaturu povratne vode iznad temperature kondenzacije vlage iz izduvnih gasova, što smanjuje koroziju i termalni šok.

Optimalna regulacija recirkulacione pumpe se postiže pomoću senzora na sistemu koji prate temperaturu napojne vode, TF, i temperaturu recirkulacione vode, TR. Ovo omogućava da pumpa reaguje na promene u ovim vrednostima, regulišući protok kada TR dostigne minimalnu ili maksimalnu vrednost. Pored toga, ocenjuje diferencijalnu temperaturu kotla, ΔT = TF– TR, dajući upozorenje kod prekoračenja limita.

TPE3 pumpa ima već ugrađenu funkciju za optimalnu kontrolu recirkulacije kod kotlova, koja Vam garantuje efikasnost kotla i sigurnost da sve bezbedno funkcioniše.

PROČITAJTE VIŠE O TPE3

 

Kondenzacioni kotao:

Kondenzacioni kotao

Održavanje povratne temperature na niskom nivou je ključ za efikasnost. Rešenje je regulacija korišćenjem inteligentne pumpe.

Kondenzacioni kotao može da poveća efikasnost i do 10-12% u poređenju sa konvencionalnim kotlom. Ali povećanje efikasnosti u velikoj meri zavisi od povratne temperature vode, TR. Što je niža TR to je bolje obnavljanje latentne toplote isparavanja, a time je i efikasnost kotla veća.

TR zavisi od protoka sistema, tako da je određivanje tačne radne tačke direktno zavisno od ekonomiče potrošnje goriva kotla. Ali predviđanje gubitka pritiska u sistemu može biti izazov. FLOWLIMIT u TPE3 nudi pravo rešenje za to postavljanjem maksimalnog protoka sistema. Ovo prebacuje radnu tačku, osiguravajući optimalne temperature za kondenzacije dimnih gasova.

 

PROČITAJTE VIŠE O TPE3

TPE3

TPE3

Prednosti

  • Prava temperatura vode je uvek zagarantovana
  • Temperature se mogu pročitati i dokumentovati korišćenjem Grundfos GO
  • Projekat i specifikacija su jednostavniji jer se sve zasniva na temperaturama
  • Prigušni ventili za pumpu nisu potrebni
  • Smanjeni troškovi rada pumpe