OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Koji se lični podaci prikupljaju, za koju svrhu i po kojoj zakonskoj osnovi?

Vi ste saglasni da Grundfos može od Vas da traži da navedete svoje ime i prezime, broj telefona i adresu e-pošte (u nastavku „lični podaci“) prilikom učestvovanja u istraživanju.

Grundfos koristi Vaše lične podatke u svrhu dostavljanja i sprovođenja ovog
istraživanja u vezi sa uslugama koje Grundfos pruža, a na osnovu Vašeg slobodno
datog pristanka u tom smislu Nakon što ste ispunili upitnik, Vaše odgovore i
lične podatke Grundfos može koristiti da bi Vas kontaktirao u cilju poboljšanja
Vašeg iskustva u vezi sa uslugama. Osim toga, Vaši lični podaci se mogu
koristiti u izradi anonimne statistike i izveštaja o Grundfos uslugama.

Grundfos neće čuvati, prenositi ili na bilo koji način obrađivati Vaše lične podatke van gore navedenih posebnih svrha.

Obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za izvršenje gore navedene svrhe te je ista na dan 25. maj 2018. godine u skladu s članom 6. stav 1. redom a) Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredba (EU) 2016/679) („GDPR“). Grundfos isto tako može obrađivati Vaše lične podatke kad to smatra razumno nužnim u slučaju ispunjavanja zakonskih ili regulatornih obveza (u skladu s članom 6. stavom 1. redom c) GDPR-a).

Da biste učestvovali u istraživanju obvezno je da navedete svoje lične podatke. Ukoliko ih ne navedete nećete moći ispuniti upitnik. Učestvovanje u ispitivanju i samim tim dostavljanje podataka je dobrovoljno.

Vi, naravno, možete u svakom trenutku povući svoj pristanak, a da pritom ne utičete na zakonitost obrade podataka koja se bazira na Vašem pristanku pre povlačenja istog.

 

Kako Grundfos obrađuje Vaše lične podatke?

Za gore navedene svrhe, Grundfos će preduzeti sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, prenošenje, pohranjivanje, objedinjavanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, objavljivanje i čuvanje.

 

Gde se čuvaju podaci i gde se prenose?

Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze u EU.

Ovim ste saglasni da se Vaši lični podaci mogu preneti izvan granica Vaše zemlje. Ukoliko ste građanin EU-a, vaši lični podaci će se čuvati unutar EU-a jer će Vaši lični podaci biti sačuvani na serverima u EU i obrađivaće se u EU. Ukoliko ste građanin zemlje izvan EU-a, ovime ste saglasni da se Vaši lični podaci mogu preneti preko granica EU-a u Vašu zemlju i izvan nje u gore navede svrhe.

 

Informacije o rukovaocu podataka i primaocima ličnih podataka

Rukovalac podataka je Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850
Bjerringbro, Danska, i odgovoran je za sigurnost Vaših ličnih podataka te može
Vaše lične podatke deliti sa Grundfos Srbija d.o.o. Indjija, Obilazni put Sever
21, Indjija, matični broj: 20510447 (korisnik podataka), u gore navedene svrhe.

Ostale ovlašćene treće strane mogu pristupiti i čuvati lične podatke ukoliko to traže lokalni zakoni. Grundfos ograničava pristup takvih trećih strana ličnim podacima kao i njihovo korišćenje.

 

Vreme zadržavanja podataka

Vaši lični podaci će biti čuvani samo tokom potrebnog perioda za gore navedene svrhe. Ukoliko se pokrene bilo kakva sudska ili disciplinska mera, lični podaci se mogu čuvati do kraja trajanja te mere, uključujući i sve eventualne žalbene rokove, a nakon toga će se isti brisati ili arhivirati.

Vaši lični podaci se neće čuvati u obliku koji bi omogućavao vašu identifikaciju duže nego što je Grundfosu razumno potrebno da ostvari svrhe u koju su isti prikupljeni ili u skladu s merodavnim zakonima koji se odnose na period zadržavanja podataka.

 

Kako možete pristupiti Vašim ličnim podacima? / Dalja prava

U skladu sa merodavnim zakonom, pored svih ostalih prava, Vi imate sledeća prava (pod uslovima utvrđenim tim zakonom): (i) proveriti da li Grundfos Holding A/S raspolaže Vašim ličnim podacima, kakvom vrstom ličnih podataka raspolaže te pristupiti odnosno tražiti kopiju tih podataka, i (ii) zahtevati ispravku, dopunu ili brisanje Vaših ličnih podataka koji su netačni ili koji se obrađuju suprotno važećim uslovima, i (iii) tražiti od Grundfos Holding A/S da ograniči prikupljanje, obradu ili korišćenje Vaših ličnih podataka, i (iv) u određenim okolnostima i zbog legitimnih razloga usprotiviti se obradi Vaših ličnih podataka, i (v) tražiti prenosivost podataka.

U slučaju neovlašćene obrade Vaših ličnih podataka, imate pravo da tražite brisanje Vaših ličnih podataka, kao i prekid ili privremenu obustavu vršenja obrade u slučaju da osporavate ispravnost, potpunost i tačnost podataka, kao i pravo da takvi podaci budu označeni kao osporeni do odluke o njihovoj ispravnosti, potpunosti i tačnosti.

Ukoliko želite znati Više ili želite iskoristiti jedno ili Više gore navedenih prava, molimo Vas, obratite se Grundfos Holding A/S tako što ćete poslati poruku e-poštom na adresu ECSS@grundfos.com.

U slučaju bilo kakvog prigovora, imate pravo svoj prigovor u vezi s obradom Vaših ličnih
podataka dostaviti nadležnom organu za nadzor.