No Compromise

SPREČITE ZASTOJE PRE NEGO ŠTO SE DESE

Zamenite oštećenu ili nedovoljno efikasnu pumpu za otpadnu vodu sa Grundfos SE/SL pumpama sa S-tube® radnim kolom i sprečite zapušavanja i zastoje u radu. Grundfos SE/SL pumpe sa S-tube® radnim kolima imaju najveći slobodni prolaz na tržištu i daju vrhunsku hidrauličnu efikasnost. Ovo podrazumeva rad bez zastoja i začepljenja ...

Pročitajte više o zameni

Grundfos ne pravi kompromise pri razvoju svojih proizvoda za otpadne vode. Naša odanost naprednoj hidraulici, elektro i mehaničkoj efikasnosti je moguća fokusom na oblast tehnologija koje našim potrošačima rešavaju stvarne probleme.

Ova odanost da se obezbedi najviša moguća ukupna efikasnost je omogućila stvaranje SE i SL seriju pumpi za otpadne vode kao i S-tube radno kolo.


Tehničke informacije

Pročitajte najnovije tehničke informacije i bolje se upoznajte sa Grundfos pumpama za otpadne vode.