Pronađi proizvod

Pokazanih 21 do 30 od 86 rezultata
Digitalno doziranje, DDI dozirne pumpe
Grundfos DDI pumpe pružaju digitalno doziranje u rasponu od 75 ml/h do 150 l/h sa stvarnim podešavanjem protoka.
Digitalno doziranje, DME dozirne pumpe
Grundfos DME pumpe s digitalnim doziranjem kombinuju savršenu preciznost i lakoću upotrebe, obuhvataju velike količine doziranja u rasponu od 60 l/h do 940 l/h i dostupne su u nekoliko varijanti.
Digitalno doziranje, DME, DMS, DDI dozirne pumpe
DME/DMS/DDI pumpe za doziranje predviđene su za rukovanje hemikalijama
DIT-L i DIT-M fotometri, prenosivi
Fotometri DIT-L i DIT-M
DMH hidraulična klipna membranska dozirna pumpa
U raspon Grundfos DMH uređaja spada niz izuzetno jakih, robusnih pumpi za aplikacije koje zahtevaju pouzdano doziranje i mogućnost podnošenja visokog pritiska, kao što je to u inženjerstvu prerade.
DMX mehanička membranska dozirna pumpa
Asortiman Grundfos DMX je dokazao svoju vrednost u aplikacijama za doziranje širom sveta. Sa svojim robustnim dizajnom zasnovanim na dijafragmi i visokokvalitetnim motorima, DMX pumpe zahtevaju minimalno održavanje i predstavljaju najbolji izbor za mnoge aplikacije za doziranje.
DP drenažne pumpe za prepumpavanje drenažnih i podzemnih voda
Za pumpanje drenažnih i podzemnih voda oko stambenih objekata, farmi i malih industrijskih postrojenja.
EF pumpa za otpadne vode iz privatnih stambenih objekata
EF pumpe su predviđene za pumpanje otpadnih voda (izuzimajući vodu iz toaleta) iz privatnih stambenih objekata