Pronađi proizvod

Pokazanih 61 do 70 od 86 rezultata
RainJet hidroejektor - za čišćenje rezervoara koji se koriste za skladištenje...
RainJet je hidroejektor predviđen za čišćenje rezervoara koji se koriste za privremeno skladištenje kišnice ili otpadnih voda.
RMQ – jedinica za praćenje i kontrolu sistema za prikupljanje kišnice
RMQ – uređaji za kišnicu za praćenje i kontrolu sistema za kišnicu u skladu sa EN 1717
RSI - DC/AC inverter za solarne panele - trofazne pumpe
Grundfos Obnovljivi Solarni Invertor (RSI) je van-mrežni solarni regulator koji, za potrebe rada pumpe, konvertuje izlaz jednosmerne struje iz solarnog panela u AC napajanje.
S pumpe - super vorteks radno kolo - ili višekanalno radno kolo
Pumpanje neprečišćene vode, nezaštićenog sirovog otpada, vode koja sadrži mulj, industrijskih otpadnih voda.
SB i SBA potopne pumpe za povišenje pritiska - kišnica - plitki bunari
SB i SBA pumpe su potopljene pumpe za pumpanje čiste vode.
SCALA2 pumpa za povišenje pritiska - savršen pritisak vode
SCALA2 je potpuno integrisana pumpa za povišenje pritiska koja obezbeđuje idealan pritisak na svim točećim mestima u svakom trenutku
SE 1.1 -11 kW pumpa drenažnu, fekalnu i otpadnu vodu
Pumpe za drenažu, fekalne i otpadne vode
SE i SL 9-30 kW pumpe za otpadnu vodu - za zahtevnije aplikacije
Pumpe za otpadne vode, modeli SE i SL, pružaju najveću ukupnu efikasnost na tržištu. Inovativne tehnologije kompanije Grundfos objedinjuju inteligenciju, motore, hidrauliku i funkcionalnost koji su dorasli izazovima koje predstavljaju današnje otpadne vode, povećavajući hidrauličku, električnu i mehaničku efikasnost vaših pumpi.
SEG pumpe sa sekačima - prepumpavanje voda sa toaletnim otpadom
SEG pumpe služe za pumpanje otpadnih voda i netretiranog kanalizacionog otpada u malim naseljenim mestima
Selcoperm 125 - 2000 - sistem za proizvodnju hlora elektrolizom
Bezbedna i jednostavna elektrolitička proizvodnja rastvora hipohlorita za primene u dezinfekcione svrhe