APG potopljene pumpe - prepumpavanje kanalizacione i otpadne vode

Pregled

Pregled

APG pumpe su potapajuće pumpe s horizontalnim odvodnim priključkom. Specifično su konstruisane za potisno pumpanje kanalizacionih i otpadnih voda koje sadrže razorne čvrste materije. Ove pumpe imaju ugrađeni sistem za sečenje koji seče razorne čestice u male komade tako da mogu da prođu kroz cevi relativno malog prečnika. Pumpe su dostupne sa kontrolnom kutijom i plovkom ili bez njih. Pumpe bez kontrolne kutije moraju biti priključene na zasebni upravljač pumpe sa pokretačem motora.

Primena

Kompaktan dizajn čini ove pumpe odgovarajućim i za privremenu i za stalnu instalaciju. Pogodne su i za samonoseću instalaciju i za instalaciju pomoću šinskog sistema sa auto-spojnicama. APG pumpe su predviđene za pumpanje:

 • Vode iz kanalizacije
 • Otpadnih voda
 • Otpadnih voda sa visokom koncentracijom vlaknastih materija

Karakteristike i prednosti

 • Ugrađeni sistem za sečenje (APG)
 • Suva ili potopljena instalacija
 • Instaliranje na auto-spojnice
 • Senzori u namotajima

Prednosti

 • Kompaktan dizajn
 • Za potopljenu ili suvu instalaciju
 • Ugrađeni sistem za sečenje
Brošure

Brošure

 

Servis
Instalacija

Instalacija

Informacije i saveti

Grundfos je svetski proizvođač pumpi i srodnih sistema. Imamo kvalifikovane servisne inženjere koji će moći da Vam pomognu pri instalaciji pumpe ili u pronalaženju određenih rešenja. Proizvodi kompanije Grundfos proizvedeni su u skladu s visokim standardima, što doprinosi njihovom dugom radnom veku. Naše dugogodišnje iskustvo kada je reč o raznim vrstama instalacija i instalacionim tehnikama takođe je ključni faktor koji doprinosi maksimalnom radnom veku Grundfos proizvoda i sistema.

Moći ćemo da Vam pomognemo u sledećem:

 • Pružanju informacija o ispravnoj zaštiti naših pumpi
 • Pružanju saveta o fizičkom pozicioniranju pumpe za neophodno servisiranje/popravke
 • Pružanju saveta o fizičkom pozicioniranju pumpe za održavanje ispravnog funkcionisanja
 • Ispravnom postavljanju kablova radi ispunjavanja zahteva dobre prakse i elektromagnetske kompatibilnosti.

Kontaktirajte lokalnu Grundfos kompaniju da biste dobili punu podršku za Vašu instalaciju.

Preporučeni rezervni delovi

Iako je strategija Grundfosa da svojim klijentima pruži najbolja moguća rešenja kada je reč o pumpama, posle dugotrajne upotrebe doći će do habanja i trošenja nekih komponenti u izvesnim situacijama. Ako je neophodno da period zastoja bude kratak ili ako je pumpa postavljena na teško pristupačnom području, gde isporuka rezervnih delova može potrajati, savetujemo Vam da na licu mesta imate malu zalihu preporučenih rezervnih delova.

Kontaktirajte lokalnu Grundfos kompaniju da biste dobili informacije o preporučenim rezervnim delovima ili kompletima za servisiranje Vašeg Grundfos proizvoda.

Postupak

Rad

Popravke i održavanje

Grundfos servis će održavati i popravljati Vaše pumpe. Naši stručnjaci za servis mogu Vam dati savet o efikasnosti, kao i predloge za uštedu novca na duge staze.

Popravke i održavanje sistema pumpi koje trenutno koristite

Naravno, nas u kompaniji Grundfos uvek možete pozvati radi popravke i zamene pumpi koje ste kupili od nas. Grundfos može popraviti Vaše pumpe i vratiti ih u stanje kao kada su bile nove. Međutim, važno je upamtiti da nadogradnja ili čak zamena pumpe na duge staze može biti jeftinije rešenje od popravke. Videti odeljak "Nadogradnje i zamena" gde ćete saznati zašto ovo može biti dobar poslovni potez.

Efikasan servis – gde god se nalazite

Grundfos servis Vam je uvek blizu. Zahvaljujući saradnji s našim lokalnim, ovlašćenim partnerima, uslugu servisa pružamo širom sveta. Pomoć kvalifikovanih stručnjaka za pumpe nikada nije predaleko, bez obzira na to da li Vam je odmah potrebna pomoć ili želite da saznate nešto o tome kako napraviti uštede.

Zamena

Zamena

Kontrola pumpe

Grundfos Kontrola pumpe je naša analiza radi zamene. Radi se o kompletnom dijagnostičkom alatu koji uzima u obzir Vaše postrojenje, energetsku efikasnost Vašeg sistema i ukupne troškove Vašeg rešenja za pumpanje tokom njegovog radnog veka. Pruža detaljne preporuke za zamenu, uključujući i procenjeni period vraćanja uloženog.
Neka Vam naša Kontrola pumpe pokaže kako da uštedite na troškovima za energiju

Grundfos Kontrola pumpe je alat za temeljnu proveru Vašeg sistema pumpi. On meri protok, pritisak, apsorbovanu snagu i ukupnu efikasnost pumpi koje ste ugradili u određenom periodu, i pokazuje koliko energije možete da uštedite prebacivanjem na efikasnije pumpe i motore.

Ovaj proces započinje kada tim Kontrole pumpe poseti Vaše postrojenje i sasluša Vaše zahteve s ciljem da obezbedi najbolju moguću definiciju zadatka koji predstoji. Sledeći korak je temeljna vizuelna inspekcija Vašeg postrojenja. To uključuje inspekciju radnog prostora, pumpi, ventila i nacrta vodova.

CAPS

Svrha CAPS-a je da ponudi alat koji sadrži kompletan katalog Grundfos proizvoda kao i program za dimenzionisanje kako bi se izabrala pumpa koja u potpunosti odgovara Vašim zahtevima.

Postoji i funkcija za opsežnu zamenu pumpi koja se odnosi na cirkulacione pumpe za centralno grejanje, pumpe za toplu vodu i pumpe za odvođenje otpadnih voda, kao i mogućnost za pravljenje profesionalnih ponuda koje sadrže krive, crteže, propratni tekst, dijagrame ožičenja itd.

Takođe, program sadrži uputstva i priručnike za upotrebu za skoro sve Grundfos pumpe i to napisane na više jezika. Servisni crteži, šematski prikazi i liste delova dostupni su za sve pumpe za otpadne vode kao i za nekoliko drugih tipova pumpi.

CAPS je dostupan u dve verzije: WinCAPS, dostupan na CD-ROM-u, i onlajn verzija pod nazivom WebCAPS, koja se može naći na Grundfosovoj web stranici www.grundfos.co.yu. Dodatne opcije dostupne u WebCAPS-u su CAD crteži i Literatura.

Rezervni delovi

Rezervni delovi

"BITI odgovoran" je jedna od osnovnih vrednosti nas u Grundfosu. Nama je od presudne važnosti da naše pumpe budu konstruisane tako da tokom čitavog svog radnog veka troše malo energije, a pružaju najviše moguće performanse. Jedan rezultat toga je da je ponuda servisiranja, što uključuje rezervne delove i komplete za zamenu, definisana još u fazi razvoja.
Prilagođena ponuda servisiranja, onlajn naručivanje i brzi odgovor distributivnih centara znači da ćete imati delove kada Vam budu potrebni.

Spisak preporučenih rezervnih delova

Na ovom spisku se nalaze delovi koje treba da imate na licu mesta radi servisiranja Vaših pumpi. Ove preporuke mogu se pronaći u odeljku o proizvodima u našem alatu WebCAPS.

Posebno napravljeni servisni kompleti

Servisni kompleti sadrže sve što Vam je potrebno za održavanje ili određenu popravku, uključujući i uputstva za rastavljanje, zamenu i sastavljanje.

24-časovni servis za isporuku rezervnih delova

Da biste bili potpuno sigurni da nećete morati da čekate, možemo da izdvojimo zalihu rezervnih delova koji su presudni za Vaš rad. To znači da će biti dostupni kad god Vam zatrebaju.

10-godišnja garancija

Garantujemo da će rezervni delovi za bilo koju Grundfos pumpu koju danas kupite biti na raspolaganju najmanje u narednih 10 godina.

Onlajn alat za servisiranje

24-časovni pristup našem onlajn alatu WebCAPS moguć je s bilo kog računara. Sva tehnička dokumentacija i sve informacije potrebne za servisiranje pumpi biće Vam odmah dostupni, i to u bilo koje vreme:

 • Servisna uputstva
 • Servisni klipovi sa objašnjenjima korak po korak
 • Interaktivni šematski prikazi
 • Crtež preseka

Servisni klip

Za ovaj proizvod je dostupan i servisni klip. Ovaj servisni klip predstavlja lak način da vidite kako rastaviti i sastaviti pumpu.

WebCAPS literatura i odeljci o servisiranju pružaju brz i jednostavan pristup servisnim klipovima.
Postoje dva načina da pristupite ovim klipovima s početne stranice WebCAPS-a:

 • preko servisa
 • preko literature


Ovi klipovi su dostupni i na CD-ROM-u i na DVD-u.

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs