CRFlex solar pumpni sistemi - obnovljiva energija

Pregled

Pregled

Grundfos pumpe sa solarnim površinama obezbeđuju savršenu održivu, pouzdanu i ekonomičnu alternativu nepravilnim rešenja za snabdevanje vodom na udaljenim lokacijama, ili vrlo specifičnim uslovima.

Ove pumpe obezbeđuju individualna rešenja za probleme snabdevanja vodom gde konvencionalni sistemi to ne mogu da postignu. Iako je početna investicija, uključujući i solarni panel veća, operativni troškovi su minimalni.

Grundfos je razvio motor MGFlex za pumpe sa solarnom površinom za optimalne performanse koristeći solarnu energiju. Pored solarnih panela, ove pumpe se mogu pokrenuti iz mreže ili  pomoću generatora.

Sa promenljivom brzinom rada i ugrađenom zaštitom motora kao standardom Grundfos pumpe sa solarnom površinom nude

  • Jednostavnu instalaciju
  • Praktično nema održavanja
  • Niske troškove i visoko efikasan rad

Primene

Grundfos solarni sistem je dizajnirana za snabdevanja energijom upotrebom obnovljivih izvora. Zahvaljujući solarnim panelima, sistem je posebno pogodan za snabdevanje vodom u sledećim aplikacijama:

  • navodnjavanju
  • stočarstvu
  • za potrebe povišenja pritiska

      - Snabdevanje vodom kabina ili domova van mreže   

MGFlex motor može biti montiran na odabranim modelima Grundfos CR pumpe.

 

Karakteristike i prednosti

Praćenje tačke sa maksimalnom snagom (MPPT)
Motor stalno poboljšava brzinu u skladu sa ulaznom snagom koja se postiže kada je sistem povezan na daljinsko napajanje.

 

Širok opseg napona

Širok opseg napona omogućava da motor radi na bilo kom naponu od 110 do 415 VDC ili 220 do 240 VAC.

Motor će raditi od 100 VAC sa smanjenim napajanjem (pri maksimalnoj ulaznoj struji od 3 Arms).

Zaštita od prenapona i podnapona

Prenapon i podnapon se mogu javiti u slučaju nestabilnog napajanja ili neispravne instalacije.

Motor će se isključiti ako napon padne ispod dozvoljenog opsega napona, i uključiti kada napon ponovo bude u dozvoljenim granicama. Nije potrebna dodatna zaštita releja.

Zaštita od preopterećenja

Motor se isporučuje sa ugrađenom termičkom zaštitom u skladu sa IEC60034-11, uz stabilizovano i preopterećenje i stanje u zastoju. Automatski će biti zaustavljen i restartovan.  

Prednosti

  • Jednostavna instalacija
  • Praktično nema održavanja
  • Niski troškovi i visoko efikasan rad
Brošure

Brošure

 

 GF100 TF solar module

GF 100 TF (Data Sheet)

GF100 TF solar module are suitable for all Grundfos Renewable-energy based water pumping system. GF100 TF is a high performance and high quality thinfilm solar module module. The module is of a framed design and with an integrated junction box.

Grundfosliterature-3570511.pdf (136 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Servis
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?