DMH hidraulična klipna membranska dozirna pumpa

Pregled

Pregled

DMH hidraulično aktivirane pumpe za doziranje sa klipnom dijafragmom od 0.15 l/h do 2 x 1500 l/h, sa rasponom pritiska od 200 do 4 bara

Opšte

U raspon Grundfos DMH uređaja spada niz izuzetno jakih, robusnih pumpi za aplikacije koje zahtevaju pouzdano doziranje i mogućnost podnošenja visokog pritiska, kao što je to u inženjerstvu prerade. DMH 28x je posebno dizajniran za aplikacije velikog pritiska od 50 pa do 200 bara. Ovaj asortiman je veoma mnogostran: on pokriva širok opseg protoka i nudi glave za doziranje raznih veličina, materijale i pribor. Mušterije širom sveta uživaju dugi niz godina u besprekornom radu svojih DMH pumpi.

Tačno doziranje - sve vreme

DMH pumpe poseduju veoma veliku tačnost doziranja i omogućuju tačnu reproduktivnost. Za DMH25x kolebanje protoka doziranja je < ± 1.5 % u kontrolnom rasponu od 10-100 %, a linearno odstupanje je ± 2 % od vrednosti cele lestvice. Za DMH28x kolebanje protoka doziranja je < ± 1.0 % u kontrolnom rasponu od 10-100 %, a linearno odstupanje je ± 1 % od vrednosti cele lestvice.

Glatko i niskopulsirajuće doziranje

DMH raspon kombinuje tehnologiju sofisticiranog pogona i kinematiku prenosa da bi se obezbedilo glatko i niskopulsirajuće doziranje bez vrhova u pritisku. To znači manje stresa za sve sistemske komponente, kao što su creva i ventili, i omogućuje duže intervale servisiranja za celi sistem.

Motori koji odgovaraju potrebama aplikacije

Za aplikacije sa specifičnim zahtevima motora, mnogostrani DMH asortiman nudi motore visokog kvaliteta za 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (sa Varijabilnim Frekventnim Pogonom VFD (Variable Frequency Drive VFD)), kao EX klasifikovane ili ATEX-sertifikovane motore, ukoliko je neophodno.

Savršen izbor materijala - za kućišta i pokvašene delove

DMH modeli imaju robustno kućište od livenog aluminijuma sa epoksalnim slojem da bi se udovoljilo svim potrebama aplikacija (sivo liveno gvožđe ukoliko je neophodan API 675). Troškovi ulaganja i tekući troškovi za rezervne delove ostaju mali tokom godina: Širok izbor materijala za glave za doziranje, ventile i pribor, omogućuju tačan izbor neophodnog stepena hemijskog otpora. Svi pokvašeni delovi treba da budu otporni na hemikalije koje se koriste. Dijafragma je načinjena od potpunog PTFE materijala.

Bezbedan i siguran rad

Serijski integrisani sigurnosni ventil i zaštitni sistem aktivne dijafragme (AMS) čuvaju pumpu i celi sistem zaštićeno od prekomernog pritiska, ukoliko je odvodna cev blokirana. Osim toga, ventil za degazaciju na pumpi garantuje visoku funkcionalnu bezbednost pumpe, instalacije i celokupnog procesa. Zahvaljujući aluminijumskom kućištu i tehnologiji klipne dijafragme, DMH pumpe imaju veoma dugačak radni vek i dugačke intervale servisiranja.

Potvrde i sertifikati

Za potencijalno eksplozivna područja nudimo EX klasifikovane ili ATEX sertifikovane motore i pumpe. Za aplikacije u petrohemiji pružamo specijalne verzije naše DMH pumpe za doziranje sa API 675 sertifikatima.

Fleksibilnost - u konfiguraciji pumpe i aplikacijama

Da bi se udovoljilo zahtevima na raspolaganju stoji izvestan broj različitih konfiguracija proizvoda: Koncept fleksibilne kontrole za brzinu protoka: ručno ili automatsko podešavanje dužine hoda sa električnim servo-motorom. Pumpe opremljene sa dvostrukom dijafragmom sa indikatorom kvara, ili specijalnim glavama za doziranje sa električnim grejanjem. Univerzalno područje aplikacije je moguće za ovu seriju pumpi zahvaljujući potpunoj PTFE dijafragmi za doziranje. Pokvašeni delovi su na raspolaganju u kombinaciji materijala koji zapravo odgovaraju svim zadacima doziranja. Izaberite najbolju konfiguraciju za vaš specifični zadatak doziranja.

Spremno za područja ozbiljne aplikacije

Elektrane

Doziranje raznih hemikalija u svim fazama u elektrani:

 • Za vodu iz bojlera, za tretiranje vode za hlađenje i procesne vode (pročišćavanje vode, hemikalije za ionske izmenjivače, dodatna obrada vode, neutralizacija oborinskih voda).
 • Doziranje amonijaka, hidrazina, fosfata u područjima velikog pritiska (voda iz bojlera).

Petrohemijska/naftna industrija i industrija gasa, rafinerije

Doziranje hemikalija u procesnim područjima za proizvodnju nafte i gasa (odvojeno od bušotine, platforme):

 • Doziranje hemikalija za tretiranje vode za čišćenje i vode za obradu
 • Doziranje voska kao maziva u naftovodima
 • Doziranje inhibitora i antikorozivnih hemikalija za zaštitu naftovoda
 • Doziranje aditiva i katalizatora;
 • Mirisni tretman gasa zbog bezbednosti u slučaju curenja

Obrada procesne vode i vode za piće

 • Surova okruženja (vrela klima, pustinja, instalacije na otvorenom)
 • Veće vrednosti protoka i pritiska

Eksplozivne zone

 • ATEX Directiva (94/9/EC), II grupa, kategorija 2 (zone 1/21) i
 • ATEX Directiva (94/9/EC), II grupa, kategorija 3 (zone 2/22)

Doziranje zapaljivih tečnosti

 • Doziranje alkohola ili metanola kod obrade otpadnih voda
 • Čišćenje kerozina i benzina u mehaničarskim radioniccama i aerodromima
 • Doziranje lakohola i metanola
 • Doziranje prehrambenog alkohola za dezinfekciju pakovanja za meso i hleb

Prednosti

 • Doziranje sa visokim pritiskom do 200 bara
 • Veoma tačno doziranje
 • Puna PTFE membrana kao standard
Brošure

Brošure

 

Pumpe za doziranje, merenje i kontrola, dezinfekcioni sistemi, DMH

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

Pumpe za doziranje - DMH, pročistite vaš biznis

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMH hidraulična pumpa za doziranje sa klipnom dijafragmom

DMH product leaflet

2 page brief DMH product description

Grundfosliterature-34393.pdf (312 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Prodajno odeljenje

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Centar za usluge

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?