Protivpožarni sistemi - pumpe sa bočnim usisom

Pregled

Pregled

NBF je konzolna pumpa napravljena za sisteme protivpožarnih prskalica. NBF je pumpa blisko spregnutog tipa, a NKF dugo spregnutog tipa.

NKF protivpožarni sistem sastoji se od NBF ili NKF konzolne pumpe povezane sa spojnicom i pogonskim sistemom, koji se može sastojati od elektro ili dizel motora, montiranim na noseći ram.

Tipovi sa električnom pumpom mogu biti poručeni kao COMPACT model (koji ima regulator montiran na noseći ram).

Dizelom pogonjeni NKF. Regulator uvek sačinjava deo sistema.

Materijali

Materijali od kojih je pumpa napravljena u skladu su sa EN 12845 i prEN12259-12:

 • Radno kolo i prstenovi za zaštitu od habanja napravljeni su od bronze
 • Delovi koji dolaze u doticaj s tečnošću, poput vratila, zaptivača i navrtki, napravljeni su od nerđajućeg čelika
 • Liveni delovi su napravljeni od livenog gvožđa.

Regulator

Grundfos nudi kompletan, fabrički montiran regulator u ormariću napravljenom od čeličnih ploča koji može da se montira na zid ili koristi kao samostojeći. Regulator je u skladu sa standardom EN 12845. Regulator pumpi pogonjenih dizel motorom uvek se nalazi na nosećem ramu.

Elektro-motor

Elektro-motor je MG ili MMG motor koji ispunjava lokalne standarde za elektro-motore. Od 16. jula 2011. motori koji se koriste u Evropi su IE2 = EFF 1 motori.

Dizel motor

Dizel motor može neprestano raditi pod punim opterećenjem na uzdignutom mestu s nazivnim učinkom u skladu sa ISO 3046-1: 1986. Pumpa dostiže punu radnu brzinu za 15 sekundi; motor je u stanju da se pokrene na sobnoj temperaturi od 5 °C.

Svaki sklop motora i pumpe testiran je na proizvođačevom stolu za testiranje u trajanju od najmanje 1.5 sati pri nazivnom protoku i rezultat je zabeležen u uverenju o testiranju.

Primena

Grundfos-ove pumpe za protivpožarne sisteme najčešće se koriste u protivpožarne namene za vodosnabdevanje kotura s crevom za gašenje požara, hidranata ili sistema prskalica.

Karakteristike i prednosti

 • Pumpe su napravljene u skladu sa EN12845 i PrEN12259-12
 • Sa elektro ili dizel pogonom
 • Dizajnirano za superiornu funkcionalnost i pouzdanu primenu
 • Jednostavna instalacija i lako održavanje
 • Kompaktan dizajn
 • Prilagođena i pouzdana rešenja
 • Najširi asortiman od jednog dobavljača.

Prednosti

 • Širok raspon performansi
 • Rešenja po porudžbini
 • Kompaktan dizajn
Brošure

Brošure

 

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs