HS horizontalne centrifugalne pumpe

Pregled

Pregled

Grundfos HS horizontalna pumpa s dvodelnim kućištem je jednostepena, nesamousisna, međuležajna, centrifugalna zavojna pumpa. Aksijalno podeljena konstrukcija omogućava jednostavno skidanje gornjeg dela kućišta i pristup komponentama pumpe (ležajevima, prstenima za zaštitu od trošenja, rotoru i zaptivkama vratila) bez potrebe za intervencijama na motoru ili cevovodu.

Nezavisno kućište ležaja omogućava jednostavno održavanje bez potrebe za skidanjem gornjeg dela kućišta pumpe. Dvostruka zavojna konstrukcija smanjuje radijalno opterećenje vratila, produžava mu radni vek, smanjuje vibracije i obezbeđuje tihi rad.

Ceo asortiman HS pumpi odlikuje se visokom efikasnošću. Visoka energetska efikasnost uz dugi radni vek pumpe i jednostavno održavanje doprinose niskim troškovima.

HS pumpa je dostupna u tri konfiguracije – pumpa s motorom i nosećim okvirom, pumpa s nosećim okvirom i samo pumpa.

HS pumpa je idealna za jedinstvene primene i dostupna je u velikom broju varijanti. Visoka efikasnost i niski troškovi tokom radnog veka čine HS pumpu idealnom za komercijalne objekte, sisteme za vodosnabdevanje i industrijske projekte.

Primena

Grundfos HS horizontalne pumpe s dvodelnim kućištem najčešće se koriste u:

 • Sistemima za klimatizaciju/grejanje
 • Javnom vodosnabdevanju
 • Gradskim sistemima za hlađenje/grejanje
 • Rashladnim sistemima
 • Gradskom vodovodu
 • Postrojenjima za hlađenje
 • Navodnjavanju.

Karakteristike i prednosti

 • Jednostavno servisiranje: konstrukcija dvodelnog kućišta
 • Dvostruki usis smanjuje aksijalno opterećenje, čime se produžava radni vek prstenova za zaštitu od trošenja, zaptivki vratila i ležajeva
 • Dvostruki zavoj smanjuje radijalne sile i prigušuje buku i vibracije
 • Konstrukcija nezavisnog kućišta ležaja omogućava jednostavan pristup komponentama pumpe bez potrebe za skidanjem gornjeg dela kućišta pumpe
 • Visoka energetska efikasnost
 • Niski troškovi tokom radnog veka
 • Dostupnost mnoštva varijanti proizvoda.

Prednosti

 • Konstrukcija dvodelnog kućišta omogućava jednostavno održavanje
 • Visoka efikasnost
 • Niski troškovi tokom radnog veka
Brošure

Brošure

 

HS horizontalno dvodelno kućište

GRUNDFOS HS HORIZONTAL SPLIT CASE (Product brochure)

The HS horiSontal split case is the giant in the Grundfos product range. It combines double volute design with high flow and in-line pipe connection. The pump covers a wide range of application areas and continuously provides efficient and reliable performance due to its robust design.

Grundfosliterature-2802428.pdf (2 MB)

HS – brošura o proizvodu

GRUNDFOS HS PUMPS (Product brochure)

GRUNDFOS HORIZONTAL SPLITCASE PUMPS The Reliable & Efficient Workhorse

Grundfosliterature-3081300.pdf (1 MB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs