IO 111 modul za konvertovanje signala - konvertuje signale senzora za pumpe

Pregled

Pregled

IO 111 stvara interfejs između Grundfos pumpe za otpadne vode sa analognim i digitalnim senzorima i regulatora pumpe.

Na svaki IO 111 modul može biti povezana jedna pumpa.
IO 111 formira galvansko odvajanje između napona motora u pumpi i priključenog regulatora.

Uz pomoć IO 111 moguće je:

 • zaštititi pumpu od pregrevanja
 • pratiti senzore za analogna merenja
 • zaustaviti pumpu u slučaju aktiviranja alarma
 • daljinski pratiti pumpu pomoću komunikacije sa RS485 (Modbus ili GENUbus)
 • upravljati pumpom putem konvertora frekvencije.

SM 111 će raditi zajedno sa IO 111, ali samo s verzijama IO 111 koje imaju modul za komunikaciju, broj dela 96177804.

SM 111 može da prikuplja podatke sa više senzora.

Primena

Modul IO 111 koristi se zajedno s pumpama za otpadne vode u primenama povezanim sa otpadnim vodama i njegova svrha je da pumpama pruži dodatnu zaštitu.

Karakteristike i prednosti

IO 111 može da prikuplja podatke sa sledećih senzora i izvora:

 • temperature motora
 • količine vode (%) u ulju
 • otpor izolacije statora
 • temperatura ležaja
 • digitalno merenje vlažnosti u motoru.

SM 111 može da prikuplja podatke sa:

 • 3 senzora struje, 4-20 mA
 • 3 Pt100 termalnih senzora
 • Pt1000 termalnih senzora
 • PTC termalnog senzora (najviše 3 PTC senzora u nizu) (prema DIN 44081/44082)
 • 1 digitalnog ulaza.

Prednosti

 • Senzor vode u ulju
 • Dve kategorije greške – upozorenje i alarm
 • Izolacioni otpor
Brošure

Brošure

 

Slučajevi

Slučajevi

Servis
Instalacija

Instalacija

Informacije i saveti

Grundfos je svetski proizvođač pumpi i srodnih sistema. Imamo kvalifikovane servisne inženjere koji će moći da vam pomognu tokom instalacije pumpe ili pronalaženja određenih rešenja. Proizvodi kompanije Grundfos proizvedeni su u skladu s visokim standardima što doprinosi njihovom dugom radnom veku. Naše dugogodišnje iskustvo kada je reč o raznim vrstama instalacija i instalacionim tehnikama takođe je ključni faktor koji doprinosi maksimalnom radnom veku Grundfos proizvoda i sistema.

Moći ćemo da vam pomognemo u sledećem:

 • Pružanju informacija o ispravnoj zaštiti naših pumpi
 • Pružanju saveta o fizičkom pozicioniranju pumpe za neophodno servisiranje/popravke
 • Pružanju saveta o fizičkom pozicioniranju pumpe za održavanje ispravnog funkcionisanja
 • Ispravnom postavljanju kablova radi ispunjavanja zahteva dobre prakse i elektromagnetske kompatibilnosti.

Kontaktirajte lokalnu Grundfos kompaniju da biste dobili punu podršku za vašu instalaciju.

Puštanje u rad

Da bi se postigle optimalne performanse veoma je važno da proizvod/sistem od samog početka bude ispravno ugrađen i podešen. Znanje i iskustvo Grundfos servisnih tehničara, kao i upotreba Grundfos servisnih alata za podešavanje performansi pumpe, garantuju da će biti postignuta najveća moguća efikasnost kao i potpuno ispravno funkcionisanje opreme. Puštanje pumpe u rad preporučuje se u sledećim slučajevima:

 • Ako se pumpama upravlja konvertorom frekvencije
 • Ako sistem pumpi radi u velikom sistemu, npr. u sistemu upravljanja objektom
 • Ako korisnik želi da bude poučen ispravnom funkcionisanju pumpe
 • Ako je pumpa vitalna veza u važnom postrojenju za proizvodnju/primenu
 • Kada je podešavanje presudno da bi Grundfos proizvod radio ceo planirani radni vek, npr. kada se koristi za tretiranje vode. U tim slučajevima puštanje u rad nije samo preporučljivo već obavezno
 • Kada treba obratiti pažnju na bezbednost, npr. u sistemima za dezinfekciju
  Puštanje u rad se vrši postepeno i pravi se izveštaj o postavkama pumpe.

Kontaktirajte lokalnu Grundfos kompaniju da biste zakazali puštanje u rad vašeg tek instaliranog Grundfos proizvoda.

Postupak

Rad

Popravke i održavanje

Grundfos servis može vam dati savet o efikasnosti, kao i predloge za uštedu novca na duge staze.

Rezervni delovi nisu potrebni svim proizvodima. Naše pumpe su konstruisane tako da tokom čitavog svog radnog veka troše malo energije, a pružaju najviše moguće performanse. Kada je reč o nekim pumpama, najveća efikasnost i pouzdanost ne postiže se njihovom popravkom već zamenom.

Naravno, nas u kompaniji Grundfos uvek možete pozvati radi popravke i zamene pumpi koje ste kupili od nas. Važno je upamtiti da nadogradnja ili čak zamena pumpe na duge staze može biti jeftinije rešenje od popravke.

Efikasan servis – gde god se nalazite

Grundfos servis vam je uvek blizu. Zahvaljujući saradnji s našim lokalnim, ovlašćenim partnerima, uslugu servisa pružamo širom sveta. Pomoć kvalifikovanih stručnjaka za pumpe nikada nije predaleko, bez obzira na to da li vam je odmah potrebna pomoć ili želite da saznate nešto o tome kako napraviti uštede.

Grundfos Daljinsko upravljanje

Grundfos Daljinsko upravljanje je jeftin, pouzdan i siguran način praćenja i upravljanja instalacijama pumpi sa računara priključenog na Internet, i to po veoma niskoj ceni.

Povezivanje pumpi i ljudi

Zahvaljujući sigurnom i pouzdanom sistemu daljinskog upravljanja možete da pratite i upravljate sistemima pumpi sa računara priključenog na Internet, i to po veoma niskoj ceni.

Grundfos Daljinsko upravljanje je jeftin i direktan sistem za praćenje i upravljanje instalacijama pumpi u komercijalnim objektima, kao i u sistemima snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda. Time se smanjuje potreba za proverama na licu mesta i u slučaju alarma ili upozorenja, relevantne osobe bivaju direktno obaveštene.

Ovaj sistem pruža širi spektar pogodnosti i funkcija u odnosu na praćenje pomoću mobilnog telefona. Za one koji ne zahtevaju daljinsku automatizaciju procesa, Grundfos Daljinsko upravljanje je idealno rešenje za praćenje i daljinsku kontrolu u odnosu na tradicionalne sisteme SCADA (Supervizorska kontrola i prikupljanje podataka). Početna investicija je minimalna, a fiksna niska nadoknada pokriva troškove prenosa podataka, iznajmljivanja prostora na serveru i održavanja sistema, kao i kopiranja svih podataka.

Efikasno upravljanje alarmima

Raspored dežurstva u ovom novom telemetrijskom sistemu garantuje da će alarmi upućeni iz kontrolnih jedinica na licu mesta biti prosleđeni direktno relevantnim osobama. Upravljač sistema može da se prijavi sa bilo kog računara i odredi ko će dobijati alarme iz svake instalacije u bilo koje doba dana. Upravljači mogu napraviti plan za više godina unapred i lako mogu da unose svakodnevne promene u raspored.

Podešavanje servisiranja i održavanja

Promene u učinku pumpe mogu se pratiti pomoću grafikona trenda koji sistem automatski kreira. Ovakvo praćenje može pružiti naznake o pohabanosti ili oštećenju instalacije, a na osnovu toga moguće je isplanirati servisiranje i održavanje.

Interfejs za komunikaciju (modem CIU271) omogućava prenos podataka preko GPRS/SMS-a od vaših Grundfos pumpi i kontrolnih jedinica. Ugrađena višenamenska I/O ploča omogućava vam da povežete senzore i prekidače.

Zamena

Zamena

CAPS

Svrha CAPS-a je da ponudi alat koji sadrži kompletan katalog Grundfosovih proizvoda kao i program za dimenzionisanje kako bi se izabrala pumpa koja u potpunosti odgovara vašim zahtevima.

Postoji i funkcija za opsežnu zamenu pumpi koja se odnosi na optočne pumpe za centralnog grejanje, pumpe za toplu vodu i pumpe za odvođenje otpadnih voda, kao i mogućnost za pravljenje profesionalnih ponuda koje sadrže krive, crteže, propratni tekst, dijagrame ožičenja itd.

Takođe, program sadrži uputstva i priručnike za upotrebu za skoro sve Grundfos pumpe i to napisane na više jezika. Servisni crteži, šematski prikazi i liste delova su dostupni za sve pumpe za otpadne vode kao i za nekoliko drugih tipova pumpi.

CAPS je dostupan u dve verzije: WinCAPS, dostupan na CD-ROM-u, i onlajn verzija pod nazivom WebCAPS, mogu se naći na Grundfosovoj web stranici www.grundfos.co.yu. Dodatne opcije dostupne u WebCAPS-u su CAD crteži i Literatura.

Rezervni delovi

Rezervni delovi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs