JP PT pumpa za povišenje pritiska vode

Pregled

Pregled

Grundfos JP PT pumpe obezbeđuju konstantan pritisak vode uz automatsko pokretanje i zaustavljanje što se kontroliše pomoću prekidača pritiska i rezervoara pod pritiskom. Rezervoar pod pritiskom ograničava broj pokretanja i zaustavljanja, jer se voda koja se skladišti u rezervoaru može koristiti bez pokretanja pumpe u slučaju slabe potrošnje vode ili gubitka pri curenju.

JP PT se sastoji od Grundfos JP pumpe, prekidača pritiska, rezervoara pod pritiskom i manometra.

JP je samousisna, jednostepena, centrifugalna pumpa. Pumpa ima odličan usisni kapacitet i dizajnirana je za dugotrajan i neometan rad. Ugrađeni izbacivač sa usmeravajućim krilcima obezbeđuje optimalne samousisne osobine.

Primene

Pumpe su pogodne za vodosnabdevanje u domaćinstvima, gde je potrebno povišenje pritiska i samousisavanje.

Proizvod se može koristiti u širokom spektru primena, kao što su:

 • domaćinstva sa jednom ili dve porodice, povišenje pritisaka vode iz rezervoara, krovnog rezervoara ili bunara
 • navodnjavanje u vrtu
 • pranje automobila
 • poljoprivreda i hortikultura
 • komercijalne aplikacije   

Prednosti i karakteristike

 • Samousisna, sa usisnim dizanjem do 8 m
 • Automatsko pokretanje/zaustavljenje prema potrošnji
 • Kontrolisani pritisak za mogućnost stalnog snabdevanja vodom bez pada pritiska
 • Ne pokreće se i ne zaustvlja svaki put u slučaju niske potrošnje vode ili gubitka pri curenju
 • Robustan dizajn i anti korozivni materijali za dugi životni vek.

Prednosti

 • Ekonomična, bez ugrožavanja kvaliteta
 • Samousisna pumpa
 • Robustan dizajn
Brošure

Brošure

 

JPC

GRUNDFOS JPC (Product brochure)

The Grundfos JPC is a self-priming, single-stage jetpump, covering a wide variety of domestic water transfer and supply jobs. The pump is especially ideal wherever self-priming operation is necessary as it features a built-in ejector with guide vanes for optimum self-priming properties. The body and internal components of the JPC are made of technopolymer to make the pump resistant to corrosion. Installation of the JPC is simple plug-and-pump.

Grundfosliterature-5271145.pdf (370 KB)

JPC-PT

JPC-PT (Product brochure)

The compact Grundfos JPC-PT is a cost-efficient booster solution designed for domestic use. The JPC-PT is suitable for pressure boosting from mains water or break-tanks where self-priming operation is needed. Pump, pressure switch and pressure tank are all assembled in one unit to offer an easy “plug and pump” installation. The pump automatically starts and stops according to demand while ensuring controlled pressure in the water supply.

Grundfosliterature-5270933.pdf (328 KB)

Servis
Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs