MAGNA3 cirkulacione pumpe - grejanje, hlađenje i topla voda

Pregled

Pregled

MAGNA3/UPE pumpe predstavljaju širok spektar malih, srednjih i velikih cirkulacionih pumpi sa ugrađenom opremom za komunikaciju i elektronski kontrolisanom brzinom rada motora zasnovanoj na stalnom magnetu (PM) i tehnologiji kompaktnog statora motora.

MAGNA3 je inovativni član Grundfos porodice visokokvalitetnih cirkulacionih pumpi.

Sa MAGNA3 možete prestati da brinete o komplikovanim sistemima za pumpanje. Jednostavno ugradite pumpu i ostavite fabričke postavke, AUTOADAPT (samo MAGNA3).

MAGNA3 će automatski analizirati sistem za grejanje, pronaći optimalnu postavku i zatim neprestano nastaviti da podešava svoj rad ukoliko promene budu potrebne. Rezultat će biti optimalni komfor i minimalna potrošnja energije. Osim toga, MAGNA3 pumpe su krajnje fleksibilne i pouzdane, odlikuju se niskim nivoom buke, dugotrajnošću i ne iziskuju održavanje. Opremljene su IR komunikacijom i mogu ponuditi spoljnu kontrolu i nadzor preko modula za proširenje.

Aplikacije

Grundfos MAGNA3 cirkulacione pumpe su dizajnirane za cirkulaciju tečnosti u sledećim sistemima:

 • Sistemi za grejanje
 • Sistemi za klimatizaciju i rashlađivanje
 • Sistemi tople vode u domaćinstvu.

Asortiman pumpe može da se korisiti i u sledećim sistemima:

 • Sistemi grejnih pumpi preko podzemnih izvora
 • Sistemi solarnog grejanja.

Karakteristike

 • AUTOADAPT
 • ADAPTACIJAPROTOKA i OGRANIČENJEPROTOKA
 • Regulacija proporcionalnog pritiska
 • Regulacija konstantnog pritiska
 • Kontrola konstantne temperature
 • Kriva konstantnog napora
 • Maksimalna ili minimalna kriva napora
 • Automatski Noćni Rad
 • Nije potrebna spoljašnja zaštita motora
 • Pumpe sa jednom glavom kod grejnih sistema snabdevene su izolacionom zaštitom
 • Veliki temperaturni opseg gde temperatura tečnosti i temperatura sredine ne zavise jedna od druge.

Koristi

 • Mala potrošnja energije. Sve MAGNA3 pumpe su u skladu sa EuP 2015 zahtevima
 • AUTOADAPT funkcija obezbeđuje uštedu energije
 • Ugrađeni diferencijalni pritisak i senzor temperature
 • Siguran izbor
 • Jednostavna instalacija
 • Bez održavanja i dugi radni vek
 • Prošireni korisnički interfejs sa TFT displejom
 • Kontrolna konzola sa dugmadima koja sama sebe objašnjavaju, načinjena od visokokvalitetnog silikona
 • Istorija radnog dnevnika
 • Laka optimizacija sistema
 • Merač toplotne energije
 • Funkcija više pumpi
 • Spoljna kontrola i nadzor omogućeni su preko dodatnih modula
 • Kompletan asortiman je dostupan za maksimalni pritisak sistema od 16 bara (PN 16).

Prednosti

 • Jednostavna instalacija
 • Mala potrošnja energije.
 • Spoljna kontrola i nadzor omogućeni su preko dodatnih modula
Brošure

Brošure

 

Magna3

DBS Katalog 2015

GRUNDFOS PUMPE ZA DOMAĆINSTVO I VRT Vodosnabdevanje, otpadne vode, grejanje i hlađenje

Preuzmite PDF

9.2 Mb - 52 stranice


Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Prodajno odeljenje

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Centar za usluge

Stupite u kontakt sa nama

Izaberite zemlju da biste stupili u kontakt sa vašim lokalnim centrom za usluge


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
'),o.close()}}(),"".length>0)if(e&&"performance"in e&&e.performance&&"function"==typeof e.performance.setResourceTimingBufferSize)e.performance.setResourceTimingBufferSize();!function(){if(BOOMR=e.BOOMR||{},BOOMR.plugins=BOOMR.plugins||{},!BOOMR.plugins.AK){var a=""=="true"?1:0,t="",n="aprqhetinrxisxordcca-f-5ee8ba22f-clientnsv4-s.akamaihd.net",i={"ak.v":25,"ak.cp":"866855","ak.ai":parseInt("553709",10),"ak.ol":"0","ak.cr":1,"ak.ipv":4,"ak.proto":"","ak.rid":"30b56fd","ak.r":33370,"ak.a2":a,"ak.m":"b","ak.n":"essl","ak.bpcip":"3.227.3.0","ak.cport":41692,"ak.gh":"23.46.238.77","ak.quicv":"","ak.tlsv":"tls1.2","ak.0rtt":"","ak.csrc":"-","ak.acc":"reno","ak.t":"1573984388"};if(""!==t)i["ak.ruds"]=t;var o={i:!1,av:function(a){var t="http.initiator";if(a&&(!a[t]||"spa_hard"===a[t]))i["ak.feo"]=void 0!==e.aFeoApplied?1:0,BOOMR.addVar(i)},rv:function(){var e=["ak.bpcip","ak.cport","ak.cr","ak.csrc","ak.gh","ak.ipv","ak.m","ak.n","ak.ol","ak.proto","ak.quicv","ak.tlsv","ak.0rtt","ak.r","ak.acc","ak.t"];BOOMR.removeVar(e)}};BOOMR.plugins.AK={akVars:i,akDNSPreFetchDomain:n,init:function(){if(!o.i){var e=BOOMR.subscribe;e("before_beacon",o.av,null,null),e("onbeacon",o.rv,null,null),o.i=!0}return this},is_complete:function(){return!0}}}}()}(window);

500 Error on page