MP204 elektronska zaštita motora

Pregled

Pregled

MP 204 je elektronska zaštita motora, napravljena za zaštitu asinhronog motora ili pumpe.

Zaštita motora se sastoji od:

 • Kućišta sa transformatorima i elektronikom
 • Kontrolne ploče sa dugmićima za podešavanje i displejom za očitavanje podataka.

MP 204 radi sa dva seta limitatora:

 • Set limita upozorenja
 • Set limita grešaka.

Ovaj MP 204 uređaj za zaštitu motora napravljen je da zaštiti pumpu na jednostavan i efikasan način. Stručnjaci za pumpe opremili su ga svim neophodnim zaštitnim funkcijama, ali učinili su ga jednostavnim za ugradnju, podešavanje i korišćenje.

MP 204 nadzire sledeće parametre:

 • Izolacioni otpor pre uključivanja
 • Temperaturu (Tempcon, Pt senzor i PTC/termalni prekidač)
 • Preopterećenje/podopterećenje
 • Prenapon/podnapon
 • Sekvencu faze
 • Izgubljenu fazu
 • Faktor snage
 • Potrošnju energije
 • Harmoničku distorziju
 • Radni i početni kapacitet (jednofazni)
 • Broj radnih sati i broj pokretanja.

Prednosti

 • Laka instalacija
 • Jednostavno podešavanje za samo dva minuta
 • Besprekoran rad
Brošure

Brošure

 

MP 204 – brošura o proizvodu

Electronic motor protection for pumps (Product brochure)

MP 204 product brochure

Grundfosliterature-425617.pdf (1 MB)

Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Slučajevi

Slučajevi

Servis
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs