RainJet hidroejektor - za čišćenje rezervoara koji se koriste za skladištenje kišnice ili otpadnih voda

Pregled

Pregled

RainJet je hidroejektor predviđen za automatsko čišćenje rezervoara koji se koriste za privremeno skladištenje kišnice ili otpadnih voda radi izbegavanja problema s neprijatnim mirisima i očuvanja skladišnih kapaciteta.

RainJet vrši ispiranje sve dok se rezervoar potpuno ne isprazni i celokupan sadržaj ne bude ispumpan u odvodni sistem. Koristi vodu koja se već nalazi u rezervoaru zbog čega mu nije potreban spoljašnji izvor sveže vode.

RainJet je napravljen ili kao voda/voda (WW) ili kao voda/vazduh (WA) ejektor:

 • RainJet WW ima veći protok za čišćenje širih rezervoara
 • RainJet WA ima mlaz koji se meša s vazduhom i ima veći domet.

RainJet je napravljen isključivo od nerđajućeg čelika AISI 304/DIN1.4301 ili AISI 316/DIN 1.4401 i spregnut je s pumpom za otpadne vode tipa SE ili S.

Primena

Bez obzira na veličinu i izgled, jedan ili više RainJet-a s prilagođenom konstrukcijom lako mogu da se koriste za čišćenje rezervoara za prikupljanje i izjednačavanje vode, kao i rezervoara za kišnicu koji se koriste za skladištenje viška vode da bi se smanjila opasnost od:

 • Poplave ili zagađenja nadolazećih voda ako je kapacitet odvodnog sistema premašen
 • Nanošenja štete biološkim procesima u postrojenjima za preradu otpadnih voda u slučaju nadolaska neprerađenih voda iz industrijskih procesa
 • Poremećaja procesa prečišćavanja u postrojenju za preradu otpadnih voda usled hidrauličkog preopterećenja.

Karakteristike i prednosti

 • Dostupni ejektori tipa voda/voda ili voda/vazduh
 • RainJet WA je dostupan i sa 2. fazom za dodatni potisak
 • Izrada kompletno od nerđajućeg čelika zbog snage
 • Dostupno sa standardnim pumpama i mnogim veličinama motora
 • Ugrađena izdržljiva potapajuća pumpa za otpadne vode tipa SE ili S
 • Pogodno za rezervoare različitih veličina, dubina i oblika
 • Mešanje i čišćenje vrši isti uređaj
 • Veliki slobodan prolaz – bez zagušenja
 • Fiksirani spojevi ili spojevi sa auto-spojnicama koji odgovaraju svakom tipu instalacije
 • Pumpe sa auto-spojnicama radi lakšeg održavanja i veće fleksibilnosti.

Prednosti

 • Dostupni ejektori tipa voda/voda ili voda/vazduh
 • Izrada kompletno od nerđajućeg čelika zbog snage
 • Dostupno sa standardnim pumpama i mnogim veličinama motora
Brošure

Brošure

 

Slučajevi

Slučajevi

Servis
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs