SE i SL 9-30 kW pumpe za otpadnu vodu - za zahtevnije aplikacije

Pregled

Pregled

Pumpe za otpadne vode, modeli SE i SL, pružaju najveću ukupnu efikasnost na tržištu. Inovativne tehnologije kompanije Grundfos objedinjuju inteligenciju, motore, hidrauliku i funkcionalnost koji su dorasli izazovima koje predstavljaju današnje otpadne vode, povećavajući hidrauličku, električnu i mehaničku efikasnost vaših pumpi.

U pumpe su ugrađena SuperVortex radna kola za primene gde je potreban mali broj radnih sati, kada je sadržaj suve materije iznad 5 %, a sferni slobodni prolaz iznosi najviše 100 mm; u pumpe može biti ugrađeno i radno kolo sa S-tube za primene gde je potreban veliki broj radnih sati, kada sadržaj suve materije nije veći od 3 %, a sferni slobodni prolaz iznosi najviše 160 mm.

Radno kolo sa S-tube jedino je radno kolo na tržištu koje može da se uhvati u koštac sa izazovima koje predstavljaju savremene otpadne vode s varirajućim sadržajem suve materije. Jednostavna i robusna konstrukcija radnog kola sa S-tube pruža prvoklasnu hidrauličku efikasnost bez narušavanja slobodnog prolaza.

Pumpe SE i SL napravljene su da godinama rade bez problema i to kao potapajuće ili suve pumpe bez hlađenja motora. Povrh toga, ekstremno su pouzdane i veoma jednostavne za servisiranje.

Aplikacije

Pumpe SE i SL predviđene su za pumpanje otpadnih voda, industrijskih voda i nezaštićenog sirovog otpada u gradskim, komunalnim i industrijskim primenama s teškim uslovima rada. Mogu biti trajno ugrađene pomoću sistema sa auto-spojnicama i šinskim vodičima ili pomoću fiksiranih cevnih spojeva; ove pumpe su pogodne i za slobodno stojeću instalaciju ili za upotrebu kao prenosne radne pumpe.

Karakteristike i prednosti

 • IE3 efikasnost motora za značajne uštede energije i troškova.
 • Inteligentne prilagodljive kontrole omogućavaju pouzdan rad s malom potrošnjom energije.
 • Integrisani analogni senzori omogućavaju kompletno praćenje stanja pumpe.
 • Ručka koja se nalazi tačno na sredini omogućava postizanje ravnoteže i odgovarajuće podizanje.
 • Glatka površina jednostavna za čišćenje ekstremno je robusna i otporna na udarce.
 • U pumpu ulazi samo jedan kabl što pojednostavljuje njenu ugradnju, puštanje u rad i održavanje.
 • Priključak otporan na vlagu onemogućava da tečnost prodre u motor.
 • Patentirani SmartSeal zaptivač sa auto-spojnicom pruža potpuno nepropusnu vezu.
 • Zavrtnji koji se lako skidaju omogućavaju servisiranje pumpe bez upotrebe specijalnih alata.
 • Dupla mehanička zaptivka vratila obezbeđuje duži rad sa manje zastoja.
 • Kratko vratilo rotora smanjuje vibracije čime se štite zaptivke vratila i ležajevi.
 • Zatvoreni sistem hlađenja za suvu instalaciju.
 • Mogućnost izbora radnog kola SuperVortex ili radnog kola sa S-cevi .
 • SmartTrim omogućava lako podešavanje zazora radnog kola za maksimalnu efikasnost pumpe.

 

Prednosti

 • IE3 efikasnost motora
 • Integrisani analogni senzori
 • Novo radno kolo sa S cevi
Brošure

Brošure

 

S-cev, brošura o proizvodu

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

GRUNDFOS SE i SL modeli

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (9 MB)

Pumpne stanice

Pumpne stanice

Suvoinstalirane pumpne stanice za otpadne vode sa sistemom za razdvajanje

Preuzmite PDF

1.9 MB - 12 strana


Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Prodajno odeljenje

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Centar za usluge

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?