SL 0.9-11 kW pumpe za drenažu, fekalne i otpadne vode

Pregled

Pregled

Grundfos SLV i SL1 pumpe predviđene su za pumpanje netretiranih fekalnih voda, otpadnih voda, velikih količina površinskih voda i obrađenih voda u gradskim, komunalnim i industrijskim primenama.

U ove pumpe se ugrađuju SuperVortex radna kola (SLV) ili visoko efikasna kanalna radna kola (SL1) koja omogućavaju slobodan prolaz čvrstih materija veličine do 100 mm.

SLV i SL1 pumpe namenjene su za trajnu potapajuću instalaciju, npr. pomoću auto-spojnica ili šinskog sistema, ili za samonoseću instalaciju na kružnom postolju sa fleksibilnim spojevima cevi.

Primena

SL pumpe služe za podešavanje rada sistema. Neke od njihovih glavnih prednosti su pouzdanost, jednostavno servisiranje i kompletna kompatibilnost sistema.

SL pumpe su predviđene za potapajuću upotrebu u mrežnim crpnim stanicama, postrojenjima za tretiranje otpadnih voda, javnim zgradama, stambenim četvrtima i industriji.

Karakteristike i prednosti

 • Kablovski priključak
 • Jedinstvene spone za povezivanje
 • Jedno-kanalna i vorteks radna kola
 • Prolaz čvrstih predmeta do 100 mm
 • Patronski zaptivač vratila
 • Modularni dizajn
 • Minimalno vreme mirovanja
 • Motor baziran na komponentama vrhunske efikasnosti
 • Mnoštvo opcija senzora.

Prednosti

 • Jedno-kanalna i vorteks radna kola
 • Komponente vrhunske efikasnosti
 • Kablovski priključak otporan na vlagu
Brošure

Brošure

 

SL – brošura o proizvodu

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SL – brošura o proizvodu

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Waste Water Product

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Waste Water Product

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (9 MB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs