SQ 3'' potopljene pumpe - konstantan i naizmeničan rad

Pregled

Pregled

Grundfos SQ potapajuće pumpe od 3" pružaju širok spektar performansi zbog čega je lako naći model koji će odgovarati upravo Vašim zahtevima.

SQ je kompaktna, višestepena centrifugalna pumpa od 3" koja se može postaviti u rupu koja nije veća od same pumpe. Zahvaljujući ugrađenoj elektronici, SQ pumpe su veoma jednostavne za instaliranje i upravljanje. One garantuju pouzdano snabdevanje vodom u svako doba.

Ove fleksibilne i kompaktne pumpe imaju motor sa stalnim magnetom, krajnje su efikasne i imaju mogućnost pumpanja do visine od 200 m.

Ako se SQ pumpa priključi na Grundfos CU 301 kontrolnu kutiju, biće u stanju da isporučuje vodu pod konstantnim pritiskom.

Primena

SQ/SQE pumpe su pogodne i za kontinuiran rad i za rad sa prekidima za različite primene:

 • Snabdevanje podzemnim vodama – privatne kuće, mali vodovodi, mali sistemi za navodnjavanje
 • Pretakanje tečnosti u rezervoare
 • Povišenje pritiska
 • Primene u zaštiti životne sredine – sanacija zemljišta ili uzimanje uzoraka
 • Garaže i benzinske pumpe.

Karakteristike i prednosti

 • Zaštita od rada na suvo
 • Visokoefikasni motor sa stalnim magnetom
 • Otpornost na habanje od plutajućih rotora
 • Zaštita od sile potiska
 • Velika brzina protoka
 • Meko pokretanje smanjuje habanje motora
 • Zaštita od prenapona i podnapona
 • Zaštita od prenapona
 • Zaštita od pregrevanja.

Dodatne funkcije za SQE

 • Varijabilne kontrole brzine motora (s priključkom na CU 301)
 • Povezivanje sa CU 301 za dvosmernu komunikaciju.

Prednosti

 • Visoka efikasnost
 • Kompaktno, ugrađena elektronika
 • Mogućnost konstantnog pritiska
Brošure

Brošure

 

SQ – brošura o proizvodu

SQ, SQN, Meeting your water supply needs (Product brochure)

The SQ pump is the basic model of the Grundfos 3” submersible pump range. With a wide range of performance parameters, you’re sure to find a model that will suit your individual requirements. Long and lean, this multistage pump is constructed of corrosion-resistant stainless steel, ensuring a long, reliable life. Only 3” in diameter, the compact design allows placement in small boreholes of the same size, or even 4” boreholes that have become smaller due to ochre deposits. Other pumps with similar capacities are usually 4” in diameter.

Grundfosliterature-425618.pdf (563 KB)

UPUTSTVO ZA IZBOR PUMPI

UPUTSTVO ZA IZBOR PUMPI

JPBasic PT, SQ, MQ, Sololift2


SQ i SQE

DBS Katalog 2015

GRUNDFOS PUMPE ZA DOMAĆINSTVO I VRT Vodosnabdevanje, otpadne vode, grejanje i hlađenje

Preuzmite PDF

9.2 Mb - 52 stranice


Slučajevi

Slučajevi

Servis
Instalacija

Instalacija

Informacije i saveti

Grundfos je svetski proizvođač pumpi i srodnih sistema. Imamo kvalifikovane servisne inženjere koji će moći da Vam pomognu pri instalaciji pumpe ili u pronalaženju određenih rešenja. Proizvodi kompanije Grundfos proizvedeni su u skladu s visokim standardima, što doprinosi njihovom dugom radnom veku. Naše dugogodišnje iskustvo kada je reč o raznim vrstama instalacija i instalacionim tehnikama takođe je ključni faktor koji doprinosi maksimalnom radnom veku Grundfos proizvoda i sistema.

Moći ćemo da Vam pomognemo u sledećem:

 • Pružanju informacija o ispravnoj zaštiti naših pumpi
 • Pružanju saveta o fizičkom pozicioniranju pumpe za neophodno servisiranje/popravke
 • Pružanju saveta o fizičkom pozicioniranju pumpe za održavanje ispravnog funkcionisanja
 • Ispravnom postavljanju kablova radi ispunjavanja zahteva dobre prakse i elektromagnetske kompatibilnosti.

 

Kontaktirajte lokalnu Grundfos kompaniju da biste dobili punu podršku za Vašu instalaciju.

Puštanje u rad

Ovaj proizvod može biti ugrađen kao deo rešenja velikih razmera u kojem veći broj Grundfos proizvoda radi zajedno. Da bi se postigle optimalne performanse veoma je važno da sistem od samog početka bude ispravno ugrađen i podešen. Znanje i iskustvo Grundfos servisnih tehničara, kao i upotreba Grundfos servisnih alata za podešavanje performansi pumpe, garantuju da će biti postignuta najveća moguća efikasnost kao i potpuno ispravno funkcionisanje opreme. Puštanje u rad preporučuje se u sledećim slučajevima:

 • Na mestima gde će dva ili više proizvoda marke Grundfos raditi zajedno u sistemu, npr. u kompresorskim sistemima ili sistemima za otpadne vode
 • Ako će pumpe raditi u velikom sistemu, npr. u sistemu upravljanja objektom
 • Ako korisnik želi da bude poučen ispravnom funkcionisanju pumpi/sistema
 • Kada je podešavanje presudno da bi Grundfos proizvod radio ceo planirani radni vek, npr. kada se koristi za tretiranje vode. U tim slučajevima puštanje u rad nije samo preporučljivo već obavezno
 • Kada treba obratiti pažnju na bezbednost, npr. u sistemima za dezinfekciju.

 

Kontaktirajte lokalnu Grundfos kompaniju da biste zakazali puštanje u rad Vašeg tek instaliranog Grundfos sistema.

Preporučeni rezervni delovi

Iako je strategija Grundfosa da svojim klijentima pruži najbolja moguća rešenja kada je reč o pumpama, posle dugotrajne upotrebe doći će do habanja i trošenja nekih komponenti u izvesnim situacijama. Ako je neophodno da period zastoja bude kratak ili ako je pumpa postavljena na teško pristupačnom području, gde isporuka rezervnih delova može potrajati, savetujemo Vam da na licu mesta imate malu zalihu preporučenih rezervnih delova.

Kontaktirajte lokalnu Grundfos kompaniju da biste dobili informacije o preporučenim rezervnim delovima ili kompletima za servisiranje Vašeg Grundfos proizvoda.

Postupak

Rad

Podešavanje

Grundfos nudi analizu efikasnosti sistema pumpi koji trenutno koristite, kao i predloge za povećanje efikasnosti i time postizanje uštede kroz vreme.

Povećajte efikasnost sistema koji trenutno koristite

Vršenje analize efikasnosti sistema pumpi koji trenutno koristite pruža Vam osnovu za povećanje efikasnosti i time postizanje uštede kroz vreme. Zahvaljujući analizi efikasnosti dobićete predloge za povećanje efikasnosti i videćete kako time možete uštedeti novac.

Grundfos pruža sledeće nivoe analize za procenu efikasnosti Vašeg sistema pumpi:

 • Provere instalirane osnove.

 

Osnovna procena vrši se isključivo na osnovu podataka upisanih na identifikacionoj pločici pumpe, upoređujući njen učinak sa učinkom koji nudi novija, efikasnija tehnologija i materijali koje nude modernije pumpe.

 • Brza provera efikasnosti pumpe.

 

Mere se pritisak i potrošnja kWh pumpe. Protok se procenjuje na osnovu dostupnih podataka o pumpi i rezultata merenja.

Neki iz toga izvedeni predlozi za povećanje efikasnosti mogu uključivati poboljšanje kontrole brzine, poboljšanje motora, upotrebu cevi drugih dimenzija, ugradnju kontrolne jedinice ili možda sporazum o rutinskom servisiranju.

Kompletan pregled pumpe

Analiza efikasnosti koju nudi Grundfos predstavlja prvi korak u našoj Kontroli pumpe, dijagnostičkom alatu koji koristimo za proveru da li sistem pumpi ima optimalnu potrošnju energije kako bismo zagarantovali da će Vam troškovi biti na apsolutnom minimumu - kako sada tako i ubuduće. Vidite odeljak "Analiza radi zamene" da biste saznali više o Grundfos Kontroli pumpe.

Ugovor o servisiranju

Grundfos ugovor o servisiranju garantuje efikasan i neometan rad Vašeg sistema pumpi i omogućuje Vam pristup Grundfos servisima i ovlašćenim zastupnicima širom sveta, i sve to 24 časa dnevno.

Bolje je, i jeftinije, sprečiti nego lečiti

Kada kupite pumpu, želite da ona radi efikasno i pouzdano; zvanični ugovor o servisiranju sklopljen sa kompanijom Grundfos omogućiće Vam da mirno spavate. Ovaj ugovor ima i ekonomskog smisla jer Vam pruža fiksne troškove koje možete uključiti u svoj budžet za održavanje, kao i dodatne popuste.

Jednostavno možete da iskombinujete programe servisiranja koji odgovaraju Vašim potrebama, a onda nama prepustite redovno održavanje koje će sprečiti zastoje u radu. Nudimo tri vrste ugovora o servisiranju koji su dostupni za sve pumpe:

 • Osnovni
 • Prošireni
 • Potpuni.

 

Koji god ugovor da izaberete, Vašu opremu će uvek servisirati posebno obučeno osoblje.

Jeftin izbor

Dobro održavane pumpe mogu da smanje potrošnju energije i do 50 %. Nadalje, ne treba zaboraviti da u sistemu pumpi koje rade zajedno, samo jedna pokvarena pumpa može da utiče na sve ostale. Zahvaljujući Grundfos ugovoru o servisiranju ukupni troškovi rada pumpi svode se na minimum. Naši pažljivi proračuni troškova tokom radnog veka svih naših proizvoda znače da imamo uvid u stvarne troškove posedovanja svake naše pumpe.

Potpisivanjem ugovora o servisiranju i dopuštanjem da naši izuzetno kvalifikovani tehničari servisiraju Vaše pumpe bićete zaštićeni od nepredviđenih troškova. Redovnim servisiranjem i održavanjem vaših pumpi biće zagarantovan njihov rad sa optimalnom efikasnošću.

Popravke i održavanje

Grundfos servis će održavati i popravljati Vaše pumpe. Naši stručnjaci za servis mogu Vam dati savet o efikasnosti, kao i predloge za uštedu novca na duge staze.

Popravke i održavanje sistema pumpi koje trenutno koristite

Naravno, nas u kompaniji Grundfos uvek možete pozvati radi popravke i zamene pumpi koje ste kupili od nas. Grundfos može popraviti Vaše pumpe i vratiti ih u stanje kao kada su bile nove. Međutim, važno je upamtiti da nadogradnja ili čak zamena pumpe na duge staze može biti jeftinije rešenje od popravke. Videti odeljak "Nadogradnje i zamena" gde ćete saznati zašto ovo može biti dobar poslovni potez.

Efikasan servis – gde god se nalazite

Grundfos servis Vam je uvek blizu. Zahvaljujući saradnji s našim lokalnim, ovlašćenim partnerima, uslugu servisa pružamo širom sveta. Pomoć kvalifikovanih stručnjaka za pumpe nikada nije predaleko, bez obzira na to da li Vam je odmah potrebna pomoć ili želite da saznate nešto o tome kako napraviti uštede.

Grundfos Daljinsko upravljanje

Grundfos Daljinsko upravljanje je jeftin, pouzdan i siguran način praćenja i upravljanja instalacijama pumpi sa računara priključenog na Internet, i to po veoma niskoj ceni.

Povezivanje pumpi i ljudi

Zahvaljujući sigurnom i pouzdanom sistemu daljinskog upravljanja možete da pratite i upravljate sistemima pumpi sa računara priključenog na Internet, i to po veoma niskoj ceni.

Grundfos Daljinsko upravljanje je jeftin i direktan sistem za praćenje i upravljanje instalacijama pumpi u komercijalnim objektima, kao i u sistemima snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda. Time se smanjuje potreba za proverama na licu mesta i u slučaju alarma ili upozorenja, relevantne osobe bivaju direktno obaveštene.

Ovaj sistem pruža širi spektar pogodnosti i funkcija u odnosu na praćenje pomoću mobilnog telefona. Za one koji ne zahtevaju daljinsku automatizaciju procesa, Grundfos Daljinsko upravljanje je idealno rešenje za praćenje i daljinsku kontrolu u odnosu na tradicionalne sisteme SCADA (Supervizorska kontrola i prikupljanje podataka). Početna investicija je minimalna, a fiksna niska nadoknada pokriva troškove prenosa podataka, iznajmljivanja prostora na serveru i održavanja sistema, kao i kopiranja svih podataka.

Efikasno upravljanje alarmima

Raspored dežurstva u ovom novom telemetrijskom sistemu garantuje da će alarmi upućeni iz kontrolnih jedinica na licu mesta biti prosleđeni direktno relevantnim osobama. Upravljač sistema može da se prijavi sa bilo kog računara i odredi ko će dobijati alarme iz svake instalacije u bilo koje doba dana. Upravljači mogu napraviti plan za više godina unapred i lako mogu da unose svakodnevne promene u raspored.

Podešavanje servisiranja i održavanja

Promene u učinku pumpe mogu se pratiti pomoću grafikona trenda koji sistem automatski kreira. Ovakvo praćenje može pružiti naznake o pohabanosti ili oštećenju instalacije, a na osnovu toga moguće je isplanirati servisiranje i održavanje.

Interfejs za komunikaciju (modem CIU271) omogućava prenos podataka preko GPRS/SMS-a od Vaših Grundfos pumpi i kontrolnih jedinica. Ugrađena višenamenska I/O ploča omogućava Vam da povežete senzore i prekidače.

Zamena

Zamena

Grundfos Kontrola pumpe je naša analiza radi zamene. Radi se o kompletnom dijagnostičkom alatu koji uzima u obzir Vaše postrojenje, energetsku efikasnost Vašeg sistema i ukupne troškove Vašeg rešenja za pumpanje tokom njegovog radnog veka. Pruža detaljne preporuke za zamenu, uključujući i procenjeni period vraćanja uloženog.
Neka Vam naša Kontrola pumpe pokaže kako da uštedite na troškovima za energiju

Grundfos Kontrola pumpe je alat za temeljnu proveru Vašeg sistema pumpi. On meri protok, pritisak, apsorbovanu snagu i ukupnu efikasnost pumpi koje ste ugradili u određenom periodu, i pokazuje koliko energije možete da uštedite prebacivanjem na efikasnije pumpe i motore.

Ovaj proces započinje kada tim Kontrole pumpe poseti Vaše postrojenje i sasluša Vaše zahteve s ciljem da obezbedi najbolju moguću definiciju zadatka koji predstoji. Sledeći korak je temeljna vizuelna inspekcija vašeg postrojenja. To uključuje inspekciju radnog prostora, pumpi, ventila i nacrta vodova.

CAPS

Svrha CAPS-a je da ponudi alat koji sadrži kompletan katalog Grundfos proizvoda kao i program za dimenzionisanje kako bi se izabrala pumpa koja u potpunosti odgovara Vašim zahtevima.

Postoji i funkcija za opsežnu zamenu pumpi koja se odnosi na cirkulacione pumpe za centralnog grejanje, pumpe za toplu vodu i pumpe za odvođenje otpadnih voda, kao i mogućnost za pravljenje profesionalnih ponuda koje sadrže krive, crteže, propratni tekst, dijagrame ožičenja itd.

Takođe, program sadrži uputstva i priručnike za upotrebu za skoro sve Grundfos pumpe i to napisane na više jezika. Servisni crteži, šematski prikazi i liste delova su dostupni za sve pumpe za otpadne vode kao i za nekoliko drugih tipova pumpi.

CAPS je dostupan u dve verzije: WinCAPS, dostupan na CD-ROM-u, i onlajn verzija pod nazivom WebCAPS, koje se mogu naći na Grundfosovoj web stranici www.grundfos.co.yu. Dodatne opcije dostupne u WebCAPS-u su CAD crteži i Literatura.

Rezervni delovi

Rezervni delovi

"BITI odgovoran" je jedna od osnovnih vrednosti nas u Grundfosu. Nama je od presudne važnosti da naše pumpe budu konstruisane tako da tokom čitavog svog radnog veka troše malo energije, a pružaju najviše moguće performanse. Jedan rezultat toga je da je ponuda servisiranja, što uključuje rezervne delove i komplete za zamenu, definisana još u fazi razvoja.
Prilagođena ponuda servisiranja, onlajn naručivanje i brzi odgovor distributivnih centara znači da ćete imati delove kada Vam budu potrebni.

Spisak preporučenih rezervnih delova

Na ovom spisku se nalaze delovi koje treba da imate na licu mesta radi servisiranja Vaših pumpi. Ove preporuke mogu se pronaći u odeljku o proizvodima u našem alatu WebCAPS.

Posebno napravljeni servisni kompleti

Servisni kompleti sadrže sve što Vam je potrebno za održavanje ili određenu popravku, uključujući i uputstva za rastavljanje, zamenu i sastavljanje.

24-časovni servis za isporuku rezervnih delova

Da biste bili potpuno sigurni da nećete morati da čekate, možemo da izdvojimo zalihu rezervnih delova koji su presudni za Vaš rad. To znači da će biti dostupni kad god Vam zatrebaju.

10-godišnja garancija

Garantujemo da će rezervni delovi za bilo koju Grundfos pumpu koju danas kupite biti na raspolaganju najmanje u narednih 10 godina.

Onlajn alat za servisiranje

24-časovni pristup našem onlajn alatu WebCAPS moguć je s bilo kog računara. Sva tehnička dokumentacija i sve informacije potrebne za servisiranje pumpi biće Vam odmah dostupni, i to u bilo koje vreme:

 • Servisna uputstva
 • Servisni klipovi sa objašnjenjima korak po korak
 • Interaktivni šematski prikazi
 • Crteži preseka.
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Gde kupiti?

Gde kupiti?

U ovom delu provešćemo Vas kroz sajt vaše zemlje.

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs