JPC

Informacije o radnom veku pumpe

Grundfos JPC pumpe za povišenje pritiska vode moraju se odlagati u skladu sa lokalnim propisima, koristeći javne ili privatne službe za sakupljanje otpada. Ako to nije moguće, kontaktirajte najbližu Grundfos kompaniju ili servisnu radionicu.

 

Bezbednost

  • Bezbednost u vezi sa korišćenim materijalima.                                                                                                                                          Ne postoji rizik od korišćenih materijala za proizvod tokom procesa rastavljanja.
  • Sigurnost vezana za rukovanje proizvodom                                                                                                                                         
    Ne postoji rizik za ljude prilikom rukovanja proizvodom.


Rastavljanje proizvoda

Preovlađujući sastavni materijali su:

  • Polipropilen + staklena vlakna (PP GF)
  • Nerđajući čelik
  • Gvožđe
  • Bakar
  • Aluminijm  
  • Elektronski otpad

i stoga se može u velikoj meri reciklirati - zavisno od nacionalnih mogućnosti recikliranja.

Pumpa se montira pomoću šrafova i zavrtnja i može se demontirati sa standardnim alatima.

OznakaNaziv
MaterijalPosebne napomene za demontažu
1Glavni deo pumpePolipropilen (PP) 
2IzbacivačPolipropilen (PP) 
3KomoraPolipropilen (PP) 
4Radno koloPolipropilen (PP) 
5PrirubnicaPolipropilen (PP) 
6KućišteGvožđe 
7Poklopac priključne kutijePolipropilen (PP)
 
8Gornji omotačPolipropilen (PP)
 
9KondenzatorElektronski otpad 
10DrškaPolipropilen (PP)
 
11LežišteGvožđe
 
12Rotor sa vratilomGvožđe, aluminijum, bakar 
13Kućište statoraGvožđe, bakar 
14KućišteGvožđe 
15VentilatorPolipropilen (PP)
 
16Poklopac ventilatoraPolipropilen (PP)
 
17Donji omotačPolipropilen (PP)
 
Dodatni materijali:  Šrafovi, zaptivke, kablovi itd .: Različiti materijali manji od 5% težine
 
3o. jpc