Reciklaža proizvoda

Reciklaža proizvoda

Usaglašenost sa ErP i više od toga

 

Informacije u skladu sa direktivom ErP vezane za reciklažu naših proizvoda možete naći na ovoj internet stranici - na stranicama o proizvodu i u tehničkoj dokumentaciji za svaki pojedinačni proizvod.

U 2014. će biti objavljeno: Grundfos je odlučio da pruži informacije o reciklaži za sve svoje proizvode i da ima jedinstveni informacioni sistem o tome šta uraditi sa proizvodima kada dođu do kraja njihove upotrebljivosti.

Molimo Vas da posetite stranice proizvoda za pristup preciznim informacijama o različitim serijama proizvoda.

 

Cirkulacione pumpe

MAGNA / UPE

MAGNA1 ispod 200W

MAGNA1 iznad 200W

MAGNA3 ispod 200W

MAGNA3 iznad 200W

Grundfos ALPHA2

Nova ALPHA2

UPS2

 

Motori

MGE, MLE, Async

MGE, MLE, Model H&I

MG, MMG

 

Opšte informacije o reciklaži:

Materijali koje koristimo

Većina materijala koji se koriste za Grundfos proizvode su različite vrste metala, polimera , gume i keramike.

Demontaža Grundfos proizvoda

Demontaža  Grundfos proizvoda može u velikoj meri da se uradi putem ručnih alata.

Hemikalije

Kao deo fokusa na  proizvode smo osmislili Grundfos fokus listu, koja zabranjuje ili ograničava upotrebu određenih hemijskih supstanci u proizvodnji Grundfos proizvoda, proizvodnim procesima i na Grundfos objektima. Lista je razvijena na osnovu evropskog zakonodavstva, kao što su REACH regulativa, RoHS, Battery, Packaging, ODS i ​​POPs direktiva. Za više informacija posetite internet stranicu - Grundfos fokus lista (www.grundfos.com/focus-list).

Razmatranje aplikacije

Dok materijali i supstance koje koristimo treba da budu u skladu sa gore navedenih zakonima, primena proizvoda ima veliki uticaj ako proizvodom treba da se rukuje sa posebnom pažnjom na kraju njegove uptrebljivosti (ako je npr. proizvod korišćen u hemijskoj industriji).

Pretplati se na bilten
Iskoristite priliku da budete u toku sa vestima i događajima iz Grundfosa. Prijavite se i poslaćemo Vam naš bilten.

Kako ocenjujete Vaš iskustvo sa našim web sajtom?Dodatni komentari

Email