Sigurnosno upozorenje - Mart 2018

VAŽNO SIGURNSNO UPOZORENJE O GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FAZA PUMPI

Obaveštavamo vas o važnom sigurnosnom upozorenju vezano za proizvod UNILIFT AP 12 1-faza, AP 35 1-faza i AP 50 1-faza, nedelja proizvodnje 1, 2017, do i uključujući nedelju 2, 2018 a koji se koriste u mobilnim aplikacijama. Ovo pokriva pumpe koji se koriste npr. za drenažu voda iz bašte. Već instalirane pumpe u fiksnim instalacijama
ocjenjuju se kao sigurne za neprekidno fiksno korištenje.

Kritični proizvodi su:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 1-FAZA
  • Grundfos UNILIFT AP 35 1-FAZA
  • Grundfos UNILIFT AP 50 1-FAZA

U određenim okolnostima, ovi proizvodi predstavljaju rizik od električnog udara. Zbog toga je od velikog značaja da identifikujemo i zamenimo ili popravimo proizvode na što brži mogući način. Molimo vas da obratite pažnju na to da zbog rizika od električnog udara identifikaciju i zamenu ili popravku kritičnih proizvoda treba da obavljaju samo obučena lica.


Molimo vas pratite donje linkove za više informacija za:  

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-faza)
SLIKA: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-faza)