Puštanje u pogon

Pregled

Pregled

Profesionalne usluge puštanja u rad

Tokom puštanja u rad koje obavlja Grundfos, detaljno proveravamo sve parametre vaše pumpne instalacije kako bi se uverili da je spremna za rad. Naši specijalisti mogu pustiti u rad praktično svaki tip pumpnog sistema. Pažljivo pregledamo vaš sistem i uvek proveravamo sledeće:

 • Da li su vaš sistem i pumpe potpuno kompatibilni
 • Da li su sve pumpe ispravno instalirane i centrirane
 • Da li je sistem testiran i spreman za pokretanje

Nakon puštanja u rad koje obavlja Grundfos, vaš sistem će raditi sa vrhunskim učinkom i energetski efikasno koliko je moguće, obezbeđujući vam nekoliko prednosti:

 • U oblasti produktivnosti i efikasnosti, dobijate najviše od svog pumpnog sistema
 • Rizik od skupog i dugotrajnog zastoja je značajno smanjen, budući da se delovi neće prerano ishabati usled nepravilne instalacije
 • Štedite struju, budući da vaše pumpe rade energetski efikasno od prvog dana
 • Dobijate najmanje habanje pumpi u odnosu na vreme rada
 • Alarmi i upozorenja su podešeni ispravno za vaše potrebe

Naše usluge puštanja u rad su uvek skrojene prema vašoj instalaciji i potrebama sistema i produžavaju garanciju vaših pumpi, dajući vam dodatnu sigurnost.

Prednosti

 • Bezbrižnost zbog znanja da su vaše pumpe optimalno instalirane i puštene u rad
 • Prilagodljivost u organizovanju i sprovođenju puštanja u rad
 • Produženi period garancije (počev od dana puštanja u rad)
Isporuka
Inicijalni kontakt

Inicijalni kontakt

IZBOR GRUNDFOS PROIZVODA

Kada birate novu pumpu, uzmite u obzir puštanje u pogon od strane kompanije Grundfos kako biste osigurali ispravnu instalaciju i vrhunski učinak.

Dijagnoza

Dijagnoza

PROVERA NA LICU MESTA

Pregledamo vaš sistem (cevi, ventile itd.) kako bi proverili puštanje u pogon i otkrili oblasti koje zahtevaju još informacija.

Predlog

Predlog

PREPORUKA

Dobijate ponudu sa preporukama za rešavanje slučaja sa minimalnim poremećajem rada.

Ispunjenost

Ispunjenost

POSTUPCI

Puštanje u pogon se sprovodi kako je dogovoreno. Dobijate izveštaj koji ističe sve pokrivene oblasti i sadrži preporuke.

Procena

Procena

REZULTAT

 • Dobijate izveštaj o puštanju u pogon.
 • Pumpa radi savršeno.
Nastavak

Nastavak

SAZNANJA

Pratimo izvršene usluge kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

Slučajevi

Slučajevi

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

Kontakt

Contact us

Odredite državu kako biste odabrali lokalnu servisnu kompaniju


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs