Provera energije

Pregled

Pregled

Lak pregled troškova životnog ciklusa

Uz cene energije u stalnom porastu, ima smisla redovno proveravati da li vaše pumpe troše previše električne energije. Provera potrošnje energije od strane kompanije Grundfos vam daje dodatno znanje. Daje vam pregled troškova životnog ciklusa (LCC) jedne ili više pumpi, olakšavajući odluku o zameni pumpe i u krajnjoj liniji smanjuje vašu potrošnju energije, doprinoseći vašim finansijama i životnoj sredini.

Provera potrošnje energije od strane kompanije Grundfos postoji u dve verzije:

 • Osnovna provera potrošnje energije se obavlja na vašoj lokaciji uz upotrebu podataka sa natpisnih pločica pumpi i motora
 • Napredna provera potrošnje energije se bazira na podacima sa vašeg SCADA sistema ili na merenjima na licu mesta bez mapiranja profila opterećenja.

Provera potrošnje energije uzima u obzir podatke o pumpi (Q, H i P2), starost pumpe i broj radnih sati; faktore za koje je poznato da utiču na potrošnju energije.

Nakon provere potrošnje energije, dobijate detaljan izveštaj sa čvrstim činjeničnim stanjem i preporukama koje se mogu koristiti za dalje analize ili kao osnova za modifikacije ili zamenu pumpe ili sistema.

Prednosti

 • Tačna informacija o potrošnji energije
 • Poboljšan profil zaštite životne sredine
 • Vaše postrojenje će ispuniti planirane standarde za proizvode napajane električnom energijom kod cirkulatora i motora pumpi
  Isporuka
  Inicijalni kontakt

  Inicijalni kontakt

  ZAKAZIVANJE KOD SAVETNIKA

  Na ovom sastanku, utvrđujemo svojstva vašeg postrojenja kroz razgovor o tipu pumpi u upotrebi, primeni, procesnom protoku, veličini, starosti postojećih pumpi i drugim relevantnim informacijama.

  Dijagnoza

  Dijagnoza

  PROVERA NA LICU MESTA

  Izvodi se obilazak vaših prostorija i izrađuje se početna lista podataka o učinku i instaliranim pumpama. Ovo nam omogućuje da označimo oblasti koje zahtevaju optimizaciju.

  Predlog

  Predlog

  Priprema se ponuda bazirana na prvom obilasku i početno sakupljenim podacima. Tokom obilaska, sakupljaju se zapažanja o pumpnom sistemu.

  Ispunjenost

  Ispunjenost

  POSTUPAK

  Izvodi se sveobuhvatna provera potrošnje energije celokupnog sistema ili izabranih pumpi. Izrađuje se izveštaj o potencijalnim uštedama energije.

  Procena

  Procena

  REZULTAT

  • Možete izabrati pravu pumpu za vaš sistem.
  • Optimalan učinak
  • Ušteda energije i troškova
  Nastavak

  Nastavak

  SAZNANJA

  Pratimo izvršene usluge kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

  Slučajevi

  Slučajevi

  Povezani proizvodi

  Povezani proizvodi

  Kontakt

  Odredite državu kako biste odabrali lokalnu servisnu kompaniju

  Select country to contact your local sales company


  Telefon

  +381 11 225 87 40

  Web stranica

  http://www.grundfos.rs