GRM regulacija

Pregled

Pregled

Daljinsko upravljanje preko interneta

GRM regulacija je efikasna i ekonomična alternativa skupim SCADA i sličnim sistemima. Uz rešenje bazirano na internetu, dobijate dodatni pregled pouzdanih podataka o učinku vaše pumpne instalacije po veoma niskoj ceni a uz potpunu sigurnost i pouzdanost sistema.

Možete pratiti učinak svih pumpnih instalacija i dobiti pregled svih alarma i upozorenja i možete pristupiti aktuelnim podacima preko vašeg mobilnog telefona. Aplikacija je postavljena na server kompanije Grundfos i pristupa joj se pomoću računara na kome je omogućen internet.

GRM regulacija nudi sledeće:

 • GRM osnovna instalacija uključuje hardver i puštanje u rad. Ako koristite Grundfos E-pumpe samo ovo vam je i potrebno
 • GRM prošireno I i O za instalacije gde podaci nisu dostupni preko Grundfos E-pumpi
 • 1 godina GRM licence sa ili bez GSM kartice
 • GRM konsalting za rešavanje problema na vašoj instalaciji

GRM regulacija. Svo znanje o učinku sistema koje vam je potrebno po veoma povoljnoj ceni.

Prednosti

 • Pouzdana osnova podataka o učinku za donošenje odluka u vezi pumpne instalacije
 • Trenutne alarmne SMS poruke relevantnom osoblju kada je potrebno
 • Minimalno početno ulaganje i fiksni operativni troškovi
 • Sigurnost podataka i pouzdanost sistema
 • Smanjena potreba za proverom na licu mesta
 • Praćenje učinka pumpe i sistema
 • Pregled potrošnje energije
 • Plug & play
Isporuka
Inicijalni kontakt

Inicijalni kontakt

ZAKAZIVANJE KOD SAVETNIKA

Određujemo svojstva vašeg postrojenja na osnovu relevantnih informacija radi dobijanja uvida u problematične oblasti i određujemo sledeći korak.

Dijagnoza

Dijagnoza

PROVERA NA LICU MESTA

Sveobuhvatna provera sistema na licu mesta i u bliskom razgovoru sa vama, uključujući npr. testiranja, preglede i provere cevovoda.

Predlog

Predlog

DIJAGNOZA

Usklađujemo očekivanja i prikupljene podatke kako bi došli do traženog rešenja dok vi dobijate izveštaj o ponudi u vezi GRM.

Ispunjenost

Ispunjenost

POSTUPCI

Sprovodimo završno podešavanje, puštanje u rad sistema GRM na licu mesta i obuku vašeg osoblja. Dobijate GRM nalog.

Procena

Procena

REZULTAT

 • Pristup aktuelnim podacima na svom mobilnom telefonu ili računaru
 • Praćenje učinka, na mreži
 • Optimalan proces
Nastavak

Nastavak

SAZNANJA

Pratimo izvršene usluge kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

Slučajevi

Slučajevi

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

Kontakt

Contact us

Odredite državu kako biste odabrali lokalnu servisnu kompaniju


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs