Lasersko centriranje

Pregled

Pregled

Smanjeno habanje, optimalna efikasnost

Vratilo motora pumpe je ključni deo pumpe, a kako biste postigli optimalnu efikasnost svoje pumpe i smanjili habanje, vratilo se mora ispravno centrirati. Lasersko centriranje vam daje dodatnu korist tako što značajno produžava radni vek vaše pumpe, jer se drugi delovi ostaju neoštećeni zbog necentriranosti vratila.

Lasersko centriranje se zasniva na laserskoj optičkoj tehnologiji kako bi se vratilo motora centriralo u delić milimetra, obezbeđujući optimalnu efikasnost pumpe. Lasersko centriranje je posebno usmereno na pumpe sa dugom spojnicom kao što su NK, NKG, HS, MAXA i MAXANA. Takođe se koristi kod protivpožarnih sistema, a može se primeniti kod pumpi sa dugom spojnicom drugih proizvođača.

Pravilno izvedeno lasersko centriranje povećava efikasnost i pouzdanost vaše pumpe dok istovremeno smanjuje potrošnju električne energije i operativne troškove vaše instalacije. Obzirom da se radni vek povećava takođe, troškovi životnog ciklusa (LCC) posedovanja i rada pumpe se smanjuju. Još jedan propratni efekat je smanjenje vibracija pumpe a time i smanjenje nivoa buke.

Prednosti

  • Smanjena potrošnja električne energije i operativnih troškova usled povećane efikasnosti i pouzdanosti
  • Niži troškovi životnog ciklusa (LCC) usled dužeg radnog veka
  • Smanjeno habanje i vibracije pumpe
  • Niži nivo buke

 

Isporuka
Inicijalni kontakt

Inicijalni kontakt

ZAKAZIVANJE KOD SAVETNIKA

Diskusija u vezi relevantnih informacija o mestu nam daje uvid u oblasti koje najverovatnije nisu optimalne i određuje sledeći korak.

Dijagnoza

Dijagnoza

PROVERA NA LICU MESTA

Na osnovu vašeg unosa, pravimo listu relevantnih pumpi koje će imati koristi od laserskog centriranja.

Predlog

Predlog

DIJAGNOZA

Na osnovu vašeg unosa, donosimo odluku koje će se pumpe laserski centrirati.

Ispunjenost

Ispunjenost

PREPORUKE

Zovemo vas da se dogovorimo o datumu i vremenu laserskog centriranja i sprovodimo centriranje.

Procena

Procena

REZULTAT

  • Vratilo vaše pumpe je savršeno centrirano i dobijate izveštaj.
  • Optimalni učinak.
Nastavak

Nastavak

SAZNANJA

Pratimo izvršene usluge kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt

Contact us

Odredite državu kako biste odabrali lokalnu servisnu kompaniju


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs