Kontrola pumpe

Pregled

Pregled

Pregled potencijalnih ušteda energije

Pump Audit pumpe je dijagnostički alat koji je razvio Grundfos kako bi se otkrila prevelika potrošnja energije u bilo kom pumpnom sistemu. Naše iskustvo sa Pump Auditom pumpi pokazuje da se 30-50% energije koje pumpe potroše može uštedeti, što predstavlja značajnu mogućnost uštede za vašu instalaciju i dodatno olakšanje za životnu sredinu.

Pump Audit izvode specijalisti kompanije Grundfos na osnovu merenja. Ona se fokusira na količini materijala kojom pumpa manipuliše i promenama protoka tokom relativno kratkog i čvrsto određenog perioda. Specijalisti kompanije Grundfos postavljaju mernu opremu kako bi izmerili i evidentirali sledeće:

  • Brojive vrednosti, npr. protok i potrošnju energije
  • Analogne vrednosti, npr. pritisak, temperaturu, nivo vode
  • Slučajne vrednosti, npr. start/stop pumpe, otvoren/zatvoren ventil

Kontrola procenjuje ukupnu efikasnost vaših pumpi i predlaže promene koje treba napraviti da bi se efikasnost popravila. Predlozi su podržani kalkulacijama o uštedi koja se može ostvariti, smanjenjem emisije CO2 i vremenom otplate za sve investicije.

Prednosti

  • Značajne uštede u troškovima rada
  • Značajno smanjenje ugljeničnog otiska instalacije

 

Isporuka
Inicijalni kontakt

Inicijalni kontakt

ZAKAZIVANJE KOD SAVETNIKA

Određujemo svojstva vaše lokacije kroz razgovor o relevantnim informacijama o lokaciji ili kontroli potrošnje energije.

Dijagnoza

Dijagnoza

PROVERA NA LICU MESTA

Proveravamo vaše prostorije i izrađujemo listu podataka o učinku i instaliranim pumpama, ukazujući na oblasti fokusa.

Predlog

Predlog

DIJAGNOZA

Kontrola pumpe se izvodi pomoću podataka za evidentiranje, što daje profil opterećenja za pumpu(e) koja se kontroliše

Ispunjenost

Ispunjenost

PREPORUKE

Dobijate tvrdo ukoričeni izveštaj sa potpunim detaljima rezultata kontrole pumpe i preporukama.

Procena

Procena

REZULTAT

  • Možete izabrati pravu pumpu za vaš sistem.
  • Optimalni učinak
  • Ušteda energije i troškova
Nastavak

Nastavak

SAZNANJA

Pratimo izvršene usluge kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

Slučajevi

Slučajevi

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

Kontakt

Contact us

Odredite državu kako biste odabrali lokalnu servisnu kompaniju


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs