Provera pumpe

Pregled

Pregled

Pouzdani podaci o protoku

Svaki tip opreme se mora proveriti i periodično podesiti  kako bi bili sigurni da radi u skladu sa karakteristikama i ne stvara troškove. Pumpe nisu izuzetak. Uz Grundfos proveru pumpe, sve pumpe u vašoj instalaciji se analiziraju prema određenoj kontrolnoj listi od strane iskusnog osoblja sa relevantnim znanjem u vezi sistema i primene.

Analiza određuje da li su neophodna podešavanja, obezbeđujući dobijanje kompletnog pregleda na koji način bi pumpe mogle da se podese baš kako treba za vašu primenu. Ako su podešavanja neophodna, osoblje kompanije Grundfos će sa vama sprovsti podešavanja na način koji osigurava optimalni učinak sistema.

Podešavanje pumpe je brz način optimizacije i poboljšanja vaše instalacije i ova optimizacija obezbeđuje osetnu finansijsku korist. Optimizovane pumpe:

 • štede energiju
 • traju duže
 • manji troškovi rada i održavanja
 • rade sa vrhunskim učinkom

Provera pumpe vam omogućava da dostignete ciljeve produktivnosti postavljene za vaš sistem, dajući vam dodatni učinak.

Prednosti

 • Uštede energije kod optimizovanih pumpi ili podešavanja pumpe
 • Optimalan rad koji ne pravi dodatne troškove
  Isporuka
  Inicijalni kontakt

  Inicijalni kontakt

  ZAKAZIVANJE KOD SAVETNIKA

  Diskusija u vezi relevantnih informacija o mestu, nam daje uvid u oblasti koje najverovatnije nisu optimalne i određuje sledeći korak.

  Dijagnoza

  Dijagnoza

  PROVERA NA LICU MESTA

  Proveravamo vaše prostorije i izrađujemo listu podataka o učinku i instaliranim pumpama, označavajući oblasti na koje se treba fokusirati.

  Predlog

  Predlog

  Priprema se ponuda bazirana na prvom prolasku i početno sakupljenim podacima.

  Ispunjenost

  Ispunjenost

  POSTUPCI

  Podešavanja pumpe se obavljaju kako je dogovoreno. Dobijate izveštaj koji ističe sve pokrivene oblasti i sadrži preporuke.

  Procena

  Procena

  REZULTAT

  • Dobijate izveštaj podešavanja pumpe.
  • Pumpa radi savršeno.
  Nastavak

  Nastavak

  SAZNANJA

  Pratimo izvršene usluge kako bi osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

  Slučajevi

  Slučajevi

  Povezani proizvodi

  Povezani proizvodi

  Kontakt

  Contact us

  Odredite državu kako biste odabrali lokalnu servisnu kompaniju


  Telefon

  +381 11 225 87 40

  Web stranica

  http://www.grundfos.rs