Servisni ugovor

Pregled

Pregled

Održavanje sistema i pumpi su pokriveni

Ostavite zadatke servisa, održavanja i analize sistema iskusnim profesionalcima kompanije Grundfos i uštedite vreme, novac i sredstva. Uz servisni ugovor sa kompanijom Grundfos vaša instalacija će raditi u najboljim uslovima i na energetski efikasan način za fiksnu naknadu.

Naš osnovni servisni ugovor obezbeđuje plansko preventivno održavanje u vreme koje vama najviše odgovara. Naš osnovni servisni ugovor dodatno uključuje nekoliko besplatnih poziva 24/7, a premijum ugovor vam daje maksimalan neprekidni rad, s  obzirom da profesionalci kompanije Grundfos nadziru vaš pumpni sistem sve vreme. Drugim rečima: uz Grundfos servisni ugovor, mi osiguravamo da će vaš pumpni sistem uvek raditi pouzdano, optimalno i efikasno.

Prednosti

  • Optimalan i pouzdan rad pumpe
  • Smanjeni operativni troškovi
  • Minimalna administracija kod instaliranja pumpe, servisa i održavanja
  • Sprečavanje havarije i ako se ukaže potreba brza reakcija Grundfosa
  • Predvidljivi troškovi servisa i održavanja
  • Povećan radni vek sistema

 

Isporuka
Inicijalni kontakt

Inicijalni kontakt

ZAKAZIVANJE KOD SAVETNIKA

Utvrđujemo svojstva vašeg postrojenja kako bismo odredili najpogodniji servisni ugovor, usaglasili očekivanja i utvrdili sledeći korak.

Dijagnoza

Dijagnoza

PROVERA NA LICU MESTA

Pre definisanja servisnog ugovora sprovodimo sveobuhvatnu proveru pumpnog sistema kako bi označili oblasti koje zahtevaju dalje ispitivanje ili optimizaciju.Predlog

Predlog

DIJAGNOZA

Iznosimo prednosti različitih ugovora ako je prikladno više od jednog. Dobijate proračun cene i predlog ugovora.

Ispunjenost

Ispunjenost

PREPORUKA

Dobijate tvrdo ukoričen izveštaj i servisni ugovor, konačni proračun cene i preporuke za poboljšanja.

Procena

Procena

REZULTAT

  • Garantujemo da je sve što je dogovoreno uneto u naš sistem vođenja usluga.
  • Optimalni učinak.
Nastavak

Nastavak

SAZNANJA

Pratimo izvršene usluge kako bismo osigurali optimalno pružanje usluga i zadovoljavajući učinak Grundfos pumpi.

Slučajevi

Slučajevi

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

Kontakt

Contact us

Odredite državu kako biste odabrali lokalnu servisnu kompaniju


Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs