Reklamacija

Mi u kompaniji Grundfos verujemo da je zadovoljstvo klijenta od vrhunske važnosti u našem poslovanju i uvek tražimo gledište/predloge od naših klijenata kako bi ih usluživali još bolje.

Molimo unesite detalje u vezi reklamacije na uslugu i podnesite je.

Hvala.

*
*
*
*
*
*
 
*
*
*
*
 
 
  Yes
 
  No
*