Povratne informacije

Mi u kompaniji Grundfos verujemo da je zadovoljstvo klijenta od vrhunske važnosti u našem poslovanju i uvek tražimo gledište/predloge od naših klijenata kako bismo usavršili svoje usluge.

Bili bismo zahvalni ako biste mogli da odvojite vreme da popunite ovaj obrazac, kako biste nam pomogli da poboljšamo uslugu i rešenja i na taj način vas bolje uslužimo.

Zahvaljujemo se na informacijama.

*
*
*
*
*
*
 
*
*
*
*

Kako biste ocenili sledeće izjave na skali od 1-10 gde je 10 "u potpunosti se slažem” a 1 je “u potpunosti se ne slažem”?